Asumisoikeusasunnon irtisanominen

Asumisoikeuden irtisanominen

Asumisoikeuden luovutusaika eli irtisanomisaika on kolme kuukautta siitä päivästä, kun luovutusilmoitus vastaanotetaan Vasossa. Luovutusilmoitus tulee tehdä kirjallisesti. Valmis lomakepohja löytyy näiltä sivuilta ja on myös saatavilla Vason toimistosta. 

Irtisanomisajalta maksetaan käyttövastiketta irtisanomisajan päättymiseen asti. Mikäli asunto vapautuu jo ennen luovutusajan päättymistä, siitä on hyvä ilmoittaa luovutusilmoituksessa myynnin edesauttamiseksi. Jos uusi asukas on valmis ottamaan asunnon vastaan luovutusajan kuluessa, poismuuttava asukas vapautuu vastikevastuustaan aikaisemmin. Mikäli vapautumispäivä on yli luovutusajan (3 kk), jatkuu huoneiston asumis- ja hallintaoikeus sekä käyttövastikkeen maksuvelvollisuus em. vapautumispäivään asti. Myös vakuus- ja asumisoikeusmaksu palautetaan em. päivän jälkeen. 

Luovutusilmoituksen täyttävät ja allekirjoittavat kaikki sopimuksen haltijat, asumisoikeussopimuksen mukaisesti. 

Asukas esittelee asuntoa kiinnostuneille hakijoille itselleen sopivana ajankohtana. Vaso luovuttaa kiinnostuneille hakijoille asukkaan puhelinnumeron. 

Mikäli asuntoon on tehty muutostöitä, liitetään kuitit tehdyistä muutostöistä luovutusilmoitukseen. Myöhemmin tulleita kuitteja ei hyväksytä. Katso myös korvattavat muutostyöt -ohje

Jos asumisoikeussopimus on lainan vakuutena pankissa tai muulla pantinsaajalla, täytetään luovutusilmoitukseen myös pantinsaajan tiedot. Tällöin pantinhaltija huolehtii asumisoikeussopimuksen palautuksesta Vasoon. 

Jos asukkaalla itsellään on asumisoikeussopimus hallinnassaan, tulee sopimus palauttaa luovutusajan kuluessa Vasolle. Tämä on edellytyksenä asumisoikeusmaksun palautukselle. 

Asukas tilaa tyhjennettyyn ja siivottuun asuntoon itse lopputarkastuksen tekniseltä isännöitsijältä. Tässä yhteydessä luovutetaan myös kaikki asunnon avaimet. Mikäli kaikkia avaimia ei palauteta, asunnon lukot sarjoitetaan uudestaan lähtevän asukkaan kustannuksella. Teknisen isännöitsijän yhteystiedot löytyvät täältä.

Asumisoikeusmaksun lopullinen suuruus tarkastetaan viimeistään luovutusajan päättyessä. Asumisoikeus- ja vakuusmaksu palautetaan viimeistään kolmen kuukauden luovutusajan päätyttyä. Maksamisen ehtona on, että asunto on lopputarkastettu ja avaimet palautettu isännöitsijälle. Asumisoikeusmaksu on asiakkaan tilillä tai panttaustapauksessa pankin selvittelytilillä noin kahden viikon kuluessa hallinta-ajan päättymisestä.