Asukasdemokratia

Asukasdemokratia

Asukkailla on hyvät vaikutusmahdollisuudet Vason päätöksenteossa. Asukkaiden osallistumisen päätöksentekoon ja tiedonsaanti- sekä valvontamahdollisuudet turvaa laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990), jonka mukaan toimitaan myös Vaso:ssa.

Vason yhdeksänjäsenisessä hallituksessa on kaksi asukkaiden edustajaa ja yksi varaedustaja. Asukkaat nimeävät myös kohdekohtaisen valvojan.

Vason asukasdemokratian korkein päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa – keväällä ja syksyllä – koolle kutsuttava Vaso-kokous.

Asukkaiden yhteistyöelin YTE:ssä on 16 jäsentä. YTE kokoontuu noin kerran kuukaudessa. YTE:llä on työryhmiä, joilla on rajattu toimintasektori, kuten uusien kohteiden arkkitehtipiirustusten arviointi, tiedotus ja ympäristöasiat.

Jokaisessa kiinteistössä pidetään vuosittain asukaskokous, johon on osallistumisoikeus kaikilla kohteen asukkailla. Kokouksissa käsitellään kiinteistön ajankohtaisia asioita, kuten esimerkiksi tulevan vuoden talousarvio.

Asukaskokouksessa valitaan kohteelle asukastoimikunta ja kohdekohtainen valvoja sekä edustaja Vaso-kokoukseen. Asukastoimikunta hoitaa kiinteistön asioita yhteistyössä isännöitsijän kanssa. Isommissa asioissa kannattaa hankkia toimintavaltuudet asukaskokoukselta.