Asukastoiminta pähkinänkuoressa

Asukastoiminta pähkinänkuoressa

Asukaskokous

- vähintään kerran, mielellään kaksi kertaa vuodessa 
- asukastoimikunta kutsuu koolle
- kutsu toimitettava vähintään viikkoa ennen 
- syksyllä talousarvio ja henkilövalinnat 
- keväällä tilinpäätös ja raportit 
- kaikki kohteen asukkaat voivat osallistua 
- äänivaltaisia ja vaalikelpoisia kaikki kohteen 18 vuotta täyttäneet vakituiset asukkaat 

Asukastoimikunta

- edustaa kohteen asukkaita 
- valitsee keskuudestaan kohteen ympäristövastaavan 
- osallistuu valmisteluun ja antaa lausunnon talousarviosta, korjaustoimenpiteistä ja suunnitelmista 
- valvoo hoito-, huolto- ja korjaustöitä 
- päättää järjestyssäännöistä, tilojen jakamisperusteista sekä huollon järjestämisestä 
- käsittelee asukkaiden esityksiä, aloitteita ja kysymyksiä 
- tiedottaa päätöksistään 

Vaso-kokousedustaja

- osallistuu kohteen edustajana Vaso-kokouksiin 
- tuo kokousten kuulumiset asukaskokoukselle ja asukastoimikunnalle 

Kohteen valvoja

- seuraa ja tarkistaa kohteen talouden ja hallinnon hoitoa 
- tiedonsaantioikeus kohdetta koskevista asioista 
- antaa valvojaraportin 
- on vaitiolovelvollinen kaikissa henkilökohtaisiin tietoihin liittyvissä asioissa 
- ei voi olla asukastoimikunnan jäsen tai asukastoimikunnan jäsenen perheenjäsen 

Turvallisuuspäällikkö

- pakollinen kaikissa yli 5 asunnon kohteissa 
- huolehtii kohteen väestönsuojelujärjestelyistä 
- laatii kohteen pelastussuunnitelman 

Ympäristövastaava

- vaalii asuinympäristön viihtyvyyttä ja järjestystä 
- valvoo jätehuollon toimintaa 
- seuraa ja tiedottaa uusista jätehuoltomääräyksistä 
- valmistelee järjestyssääntöjen päivitykset 

Hankintaohjeet

- alle 100 € hankinnat: asukastoimikunnan puheenjohtaja tai hänen määräämänsä 
- 100–1000 € hankinnat: asukastoimikunnan päätöksellä 
- yli 1000 € hankinnat: päätetään asukaskokouksessa