Boendedemokrati

Boendedemokrati

Invånarna har goda möjligheter att delta i beslutsfattandet hos Vaso. Invånarnas deltagande i beslutsfattandet samt möjligheter att ta del av information och övervaka verksamheten säkerställs av lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990) som tillämpas även på Vaso.

Vasos styrelse består av nio medlemmar med två boenderepresentanter och en suppleant. Invånarna utser även en övervakare för bostadsobjektet.

Boendedemokratins högsta beslutsfattande organ är Vasostämman som sammankallas två gånger om året ( på våren och på hösten ).

Samarbetsorganet för de boende, YTE, består av 16 medlemmar. YTE samlas cirka en gång i månaden. YTE har arbetsgrupper som har var sin begränsad verksamhetssektor, t.ex. bedömning av arkitektritningar, kommunikation och miljöfrågor.

Vid varje fastighet organiseras årligen en boendestämma där objektets samtliga invånare har rätt att delta. Vid boendestämman behandlas aktuella ärenden inom fastigheten som t.ex. följande års budget.

Vid boendestämman utses en boendekommitté och en övervakare för objektet samt en representant till Vasostämman. Boendekommittén sköter fastighetens ärenden i samarbete med disponenten. Vid större ärenden lönar det sig att be om befogenheter av boendestämman.