Varför välja bostadsrätt?

Varför välja bostadsrätt?

Bostadsrätt är ett riskfritt alternativ

  • bostadsrätten är livslång
  • det behövs inget stort banklån för bostadsrättsavgiften
  • ingen oro för återförsäljning av bostaden
  • bostadsrättsavgiften återbetalas justerad med index.

Bostadsrätt är ett flexibelt alternativ

  • bostadsstorlek begränsas inte efter antalet invånare
  • bostadsrättsbostaden kan bytas ut smidigt enligt invånarens eget bostadsbehov
  • invånaren har möjlighet att renovera sin bostadsrättsbostad efter eget tycke.

Bostadsrätt är ett bekymmerfritt alternativ

  • bostadsrättsbolaget svarar för bostadens fasta konstruktioner och inredning
  • bostadsrättsfastigheternas invånare kan själv bestämma i vilken mån de vill delta i fastighetens servicearbeten

Bostadsrätt är ett förmånligt alternativ

  • bruksvederlag på en bostadsrättsbostad är lägre än hyra på motsvarande hyresbostäder på den fria marknaden

Bostadsrätt? 

Bostadsrättsboende är en boendeform där kunden betalar 15 procent av bostadens inköpspris och resten finansieras med statligt lån. Efter det betalar invånaren endast ett månatligt bruksvederlag som täcker låne- och fastighetsskötselkostnaderna. Om invånaren vill överlåta sin bostadsrätt återbetalas bostadsrättsavgiften till invånaren förhöjd med byggnadskostnadsindex.

Bostadsrättsbostäder är av hög aravakvalitet. Invånaren kan bo i bostaden tryggt och fritt utan konstant bevakning från bostadsägarens sida, som i en ägarbostad. Bostaden kan inte inlösas men invånaren kan utföra egna förbättringar eller vid behov byta ut bostaden till en bostad som bättre motsvarar invånarens egna behov.

Innan invånaren flyttar in betalas en garantiavgift som motsvarar två månaders bruksvederlag. När invånaren flyttar ut återbetalas avgiften förutsatt att bruksvederlagen har betalats och bostaden är i ett tillfredsställande skick.