Vaso-kokous

Vaso-kokous on asukkaiden parlamentti

Vaso-kokous pidetään normaalisti kaksi kertaa vuodessa. Kokous on yhteishallintolain mukainen koko Vason kattava asukaskokous. Jokainen Vason kiinteistö nimeää edustajansa Vaso-kokoukseen. Kokouskutsu lähetetään kiinteistöjen Vaso-kokousedustajille yhdessä Vason hallinnon ja YTE:n toimesta. 

Vaso-kokouksessa käsitellään laajoja koko Vasoa ja asumisoikeusjärjestelmää kattavia asioita. Vaso-kokouksella on oikeus antaa lausunto Vasossa vireillä oleviin asumista ja yhtiön kiinteistökantaa koskeviin asioihin. Vaso-kokous tekee asukasdemokratiaan liittyvät henkilövalinnat. 

Syyskuun loppuun mennessä pidettävässä syksyn kokouksessa: 
- valitaan seuraavaksi vuodeksi yhteistyöelin YTE:n puheenjohtajisto ja uudet jäsenet erovuoroisten tilalle
- valitaan asukkaiden nimeämä valvoja seuraavalle tilikaudelle
- nimetään yhtiökokouksen päätettäväksi kaksi varsinaista ja yksi varajäsen Vason hallitukseen (joka kolmas vuosi)
- kuullaan Yten raportti yhteistyöelimen toiminnasta
- esitellään Vason seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja tulevat käyttövastikkeet 
- annetaan Vaso-kokouksen lausunto em. asioista 
- käsitellään laajemmin asumista ja Vasoa koskevia ajankohtaisia aiheita ja tarvittaessa annetaan niistä lausunto Vasolle

Huhtikuun aikana pidettävässä kevään kokouksessa: 
- esitellään Vason edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös
- annetaan Vaso-kokouksen lausunto em. asioista

- valitaan asukkaiden nimeämä valvoja seuraavalle tilikaudelle

- kuullaan Yten raportti yhteistyöelimen toiminnasta

- käsitellään laajemmin asumista ja Vasoa koskevia ajankohtaisia aiheita ja tarvittaessa annetaan niistä lausunto Vasolle