JHL:n lakon vaikutukset Arkean kiinteistöpalveluihin

Arkea kiinteistöhuolto toimii huoltoyhtiönä Vasolla Raision alueella (poislukien Keonrinne). Kiinteistönhuoltopalveluiden osalta työtä tehdään tällä hetkellä kiinteistönhoidon päivystystiimin resurssein. Tilanteesta johtuen Arkean huollossa olevissa kiinteistöissä ei pystytä liputtamaan huomenna Lasten oikeuksien päivänä. Lakon aikana turvataan kuitenkin kaikki ne tehtävät, joiden tekeminen on välttämätöntä hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumisen estämiseksi. Lisäksi normaalit päivystysluontoiset tehtävät työajan ulkopuolella toimivat normaalisti.

Lakon pituudesta tai laajuudesta ei tarkempaa tietoa. Tiedotamme asiasta lisää mikäli tilanne muuttuu.