Postilakko vaikuttaa kirjepostin kulkuun

Postilakko jatkuu mahdollisesti 22.12.19 asti. Tästä johtuen vastikeneuvonta lähettää paperiset laskut pääsääntöisesti sähköpostitse. Sähköisten e-laskujen ja suoramaksujen lähettämiseen lakko ei vaikuta. Vuoden 2020 vastikelaskut jaetaan huoneistoihin huoltoyhtiöiden toimesta joulukuun puolen välin jälkeen.

Asuntomyynti pyrkii  tiedottamaan vapautuvista asunnoista ensisijaisesti sähköpostitse mikäli meillä on tiedossa asunnon hakijan sähköpostiosoite. 
Asiakaspalvelumme vastaa mielellään mahdollisiin kysymyksiin vaso@vaso.fi tai 02-274 7000