Tupakointikiellon hakeminen Vason kiinteistöissä

 

Syksyllä 2016 astui voimaan uusi tupakkalaki (549/2016). Lain mukaan kiinteistöön tai sen osaan on mahdollista hakea asukasenemmistöllä tupakointikieltoa. Kiellon hakeminen, määrääminen sekä valvonta kuuluvat kaupungin tai kunnan viranomaisille. Huomioitavaa on, että tupakointikieltoa ei siis valvo kiinteistön omistaja eli Vaso, vaan sen hoitaa kaupungin tai kunnan viranomainen.

Tupakointikiellon eteenpäinvienti kaupungille tai kunnalle vaatii kiinteistön asukkaiden enemmistöpäätöksen. Tämän jälkeen Vason toimiva johto tekee päätöksen tupakointikiellon hakemisesta Vason hallituksen valtuuttamana. Tupakointikieltoa haetaan kunnan/kaupungin ympäristöpalveluilta.

1.10.2018 alkaen allekirjoitetut Vason asumisoikeussopimukset ovat savuttomia mutta tätä ennen tehdyt sopimukset sallivat tupakoinnin. Tupakointikielto koskee koko kiinteistön aluetta, myös takapihaa sekä parveketta. Tupakointikielto koskee myös sähkötupakkaa. Kaikki Vason uudiskiinteistöt vuodesta 2019 alkaen ovat savuttomia.