Vason taloissa kaukolämpö ja sähkö hiilidioksidipäästötöntä

Vason omistamat 106 kiinteistöä sijaitsevat Turussa ja lähiympäristössä viiden kunnan alueella. Niiden käyttämän kiinteistösähkön ja Turku Energian kaukolämpöverkon alueella olevien kiinteistöjen kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ovat olleet vuodessa 5.500 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (CO2-ekv). Vaso on käyttänyt tähän vuoteen asti molemmissa ostoenergian muodoissa ns. sekatuotteita.
 
Tämän vuoden alusta alkaen on Vaso ostanut sähkön ja kaukolämmön hiilidioksidipäästöttömänä. Syntynyt säästö luonnolle aiheutuvasta hiilidioksidikuormasta on vaikuttava. Finnairien uusien kaukolennoilla käyttämien lentokonetyyppien matkoihin rinnastettuna päästövähennys vastaa 6.500 menopaluu Bangkokin lentoa. Vason 2.662 asunnossa on asukkaita noin 5.000.
 
Ilmastomuutoksen pysäyttäminen vaatii tekoja. Tunnetusti asumisesta aiheutuu 30 % yksittäisen kansalaisen CO2-päästöistä. Vasossa on juuri tehty sillä rintamalla konkreettinen teko. Hiilidioksidipäästöttömän kiinteistösähkön ja Turku Energian kaukolämpöverkon alueella olevien talojen kaukolämmön kustannusvaikutus asukkaiden käyttövastikkeita kasvattavana on 1,6 senttiä neliömetrille kuukaudessa. Se on noin yksi prosentti lisää käyttövastikkeeseen neliölle tai noin kolme prosenttia vastikkeeseen sisältyvistä kiinteistön hoitokuluista. Hintavaikutus on pieni ja käsitellään myöhemmin tulevan vuoden vastikkeita määriteltäessä. Tuota hintaa vastaan Vason asukkaat voivat kokea tekevänsä konkreettista työtä ilmastonmuutosta torjuen.
 
Vaso on tehnyt pitkään töitä kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Menossa on öljylämmityskohteiden muuntaminen maalämmöllä toimiviksi. Projekti jatkuu tänä vuonna kolmessa kiinteistössä Naantalin Luonnonmaalla. Tavoitteena on saadaan vuoteen 2025 mennessä jäljelle jäävät viisi kohdetta pois öljylämmöstä. Muitakin ympäristökuormitusta vähentäviä keinoja kehitellään jatkuvasti. Kiinteistöalalla on seuraava haaste kehittää kiinteistöihin hiilinieluja.
 
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy (Vaso) kuuluu Turun kaupunkikonserniin. Muut pääomistajat ovat ympäristökunnat Kaarina, Raisio, Naantali ja Lieto. Vaso omistaa 106 asumisoikeuskiinteistöä viiden kunnan alueella. Asuntoja on yhteensä 2.662, asukkaita yli 5.000. Liikevaihto on 24  milj.€ ja tase 185 milj.€. Vasossa on asukkailla vahvat vaikuttamismahdollisuudet. Vaso rakennuttaa uusia aso-kiinteistöjä kysyntää vastaavasti ja peruskorjaa vanhempia kiinteistöjä.