Användarvillkor

Dessa användarvillkor innehåller de allmänna villkor enligt vilka Egentliga Finlands Bostadsrätter Ab (nedan ”Vaso”) driver webbplatser och tillhandahåller tjänster (nedan ”webbplatser och tjänster”) på www.vaso.fi och som användaren, genom att använda webbplatserna och tjänsterna, förbinder sig att följa.

Vaso har rätt att när som helst ändra innehållet i webbplatserna och tjänsterna och deras tillgänglighet eller upphöra att publicera webbplatserna och tillhandahålla tjänsterna på dem, antingen tillfälligt eller permanent. Vaso har också rätt att när som helst ändra dessa användarvillkor.

Immateriella rättigheter
Allt material som publiceras på webbplatserna och i tjänsterna är Vasos egendom och skyddas av varumärkesrätt, upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter, med undantag för tjänster som har producerats av tredje part och som eventuellt är kopplade till webbplatserna, t.ex. en karttjänst. Vaso förbehåller sig alla rättigheter till det material som publiceras på webbplatserna och i de tjänster som finns på dem.

Det är tillåtet att bläddra i det material som publiceras på webbplatserna och i tjänsterna och att ta kopior på det genom att skriva ut det eller ladda ner en fil till datorn. Materialet får emellertid endast användas för icke-kommersiella och personliga ändamål. Kopior eller delar av dem får inte säljas eller delas elektroniskt eller som papperskopior för kommersiella ändamål, inte heller modifieras eller införlivas i annat material eller andra webbplatser. Pressmeddelanden får publiceras i media.

Ansvarsbegränsning
Webbplatserna och tjänsterna levereras i ”befintligt skick”. Vaso gör sitt bästa för att webbplatserna och tjänsterna ska vara tillgängliga och kunna användas utan avbrott eller störningar, och att det material och de uppgifter de innehåller ska vara aktuella och korrekta. Vaso ansvarar dock inte för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller medelbara skador, utebliven vinst eller avbrott i verksamhet till följd av avbrott i eller bristande åtkomst till webbplatserna eller tjänsterna och det material och de uppgifter som finns där, även om Vaso har informerats om möjligheten att sådan skada kan uppstå.

Webbplatserna och tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser och tjänster på dem (t.ex. en karttjänst) som drivs av externa aktörer. Sådana länkar är endast tjänster som tillhandahålls för användare, och Vaso ansvarar inte för dessa webbplatser, innehållet på webbplatserna eller riktigheten i innehållet, inte heller för att registreringen av personuppgifter som samlats in på webbplatserna är lagenlig.

Behandling av personuppgifter (dataskydd)
På Vasos webbplatser kan det finnas tjänster som kräver behandling av personuppgifter. Personuppgifter inhämtas i regel från kunden själv samt bl.a. från Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister och Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. Personuppgifter används bl.a. till att sköta kundrelationer, till kundnöjdhets- och andra enkäter och till kundkommunikation. De insamlade personuppgifterna är en del av Vasos personregister. Här hittar du ytterligare information om behandlingen av personuppgifter samt registerbeskrivningar av Vasos personregister.

Kontaktpunkt enligt 190 § i informationssamhällsbalken.

Egentliga Finlands Bostadsrätter Ab (FO-nummer: 0831852-3)
Fredsgatan 4,
20100 Åbo
tfn 02 2747 000
vaso@vaso.fi