Asukasdemokratia

Asukkailla on hyvät vaikutusmahdollisuudet Vason päätöksentekoon.
Vason yhdeksästä hallituksen jäsenestä kaksi on asukkaiden edustajia ja yksi varaedustaja. Vason asukasdemokratian korkein päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa koolle kutsuttava Vaso-kokous.

Lue lisää asukasdemokratiasta

 

YTE

Asukkaiden yhteistyöelin YTE:ssä on 16 jäsentä ja se kokoontuu noin kerran kuukaudessa. YTE kokoontuu muun muassa pohtimaan vuoden aikana esille tulevia asumisoikeusasumista koskevia asioita, toimii edunvalvojana ja neuvotteluelimenä Vason suuntaan sekä kehittää asumisoikeusjärjestelmää. YTE:llä on työryhmiä, joilla on rajattu toimintasektori, kuten uusien kohteiden arkkitehtipiirustusten arviointi, tiedotus ja ympäristöasiat.

Lue lisää YTE:stä.

Asukaskokous

Jokaisessa kiinteistössä pidetään vuosittain asukaskokous, johon kutsutaan kaikki kohteen asukkaat. Kokouksissa käsitellään kiinteistön ajankohtaisia asioita, kuten tulevan vuoden talousarvio. Asukaskokouksessa valitaan kohteelle asukastoimikunta ja kohdekohtainen valvoja sekä edustaja Vaso-kokoukseen. Asukastoimikunta hoitaa kiinteistön asioita yhteistyössä isännöitsijän kanssa.