Asukasdemokratia

Asukkailla on hyvät vaikutusmahdollisuudet Vason päätöksentekoon. Vuoden 2022 vaihteessa  uutisoimme lisää uuden asumisoikeuslain  tuomista  muutoksista ja niiden vaikutuksesta asukasdemokratiaan. 
Vason yhdeksästä hallituksen jäsenestä kaksi on asukkaiden edustajia ja yksi varaedustaja. Vason asukasdemokratian korkein päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa koolle kutsuttava Vaso-kokous.

Lue lisää asukasdemokratiasta

 

Asukaskokous

Jokaisessa kiinteistössä pidetään vuosittain isännöitsijän toimesta asukaskokous, johon kaikki kiinteistön asukkaat ovat kutsuttu.

Mihin asioihin voin vaikuttaa asukaskokouksissa?

Asukaskokouksessa pääset vaikuttamaan asumisviihtyvyyteen ja arkeen kiinteistössäsi.

Kokouksissa käsitellään kiinteistön ajankohtaisia asioita, kuten tulevan vuoden talousarviota. Asukaskokouksessa on mahdollista valita kiinteistölle asukastoimikunta, kohdekohtainen valvoja sekä edustaja Vaso-kokoukseen. Asukastoimikunta hoitaa kiinteistön asioita yhteistyössä isännöitsijän kanssa.
Kaikki toiminta on vapaaehtoista, mutta osallistumalla pääset vaikuttamaan ja toteuttamaan kiinteistösi asioita.

Asukaskokouksessa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavanlaisia asioita:

  • Kiinteistön yhteiset hankinnat (esim. kukkaistutukset ja muut hankinnat yhteisille alueille)
  • Kiinteistön korjaustarpeet
  • Pysäköinti
  • Kiinteistökohtaiset järjestyssäännöt

Asukaskokouksessa pääset tutustumaan myös naapureihisi ja tuomaan esille ajatuksiasi miten kotikiinteistöstäsi tehdään entistä parempi ja viihtyisämpi. Yhdessä päättäen ja tehden, lisäätte asukkaiden iloista mieltä ja yhteishenkeä. 

Miten osallistun asukaskokouksiin? 

Kokouksiin pääset osallistumaan nyt myös sähköisesti Teams-sovelluksella.
Isännöitsijä lähettää jokaiseen kotiin asukaskokouksen kutsun sekä salasanan, jolla pääset kirjautumaan asukaskokoukseen. Teams-kokoukseen pääset liittymään vaso.fi/asukaskokous -sivustolta kokouspäivänä. Huomioithan, että kirjatuminen vaatii salasanan, jonka olet saanut asukaskokouskutsussa.
Voit ladata ilmaiseksi Microsoft Teams- sovelluksen omasta sovelluskaupasta tai tästä linkistä

 

Vasokokous

Asukaskokouksessa valitaan Vasokokousedustajat.

Vasokokouksessa käsitellään Vason asuntokantaa ja asumisoikeusjärjestelmää koskevia ajankohtaisia asioita. Kokouksessa läpikäydään Vason toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja vastikkeet seuraavalle vuodelle.
Kokouksessa valitaan jäsenet mm. Vason hallitukseen ja yhteistyöelimeen.

Vasokokous edustajan tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä ja tiedonvälittäjänä oman yhtiön asukastoimikunnalle.

Yksittäisten kiinteistöjen asioita ei käydä läpi Vasokokouksessa, vaan ne käsitellään asukaskokouksessa.

Kevään Vasokokouksessa 26.4.2022  asukkaiden valitsemaksi  valvojaksi tilivuodelle 2022 on valittu Pekka Paatonen, Turku Isotalo.

YTE

Asukkaiden yhteistyöelin YTE:ssä on 16 jäsentä ja se kokoontuu noin kerran kuukaudessa. YTE kokoontuu muun muassa pohtimaan vuoden aikana esille tulevia asumisoikeusasumista koskevia asioita, toimii edunvalvojana ja neuvotteluelimenä Vason suuntaan sekä kehittää asumisoikeusjärjestelmää. YTE:llä on työryhmiä, joilla on rajattu toimintasektori, kuten uusien kohteiden arkkitehtipiirustusten arviointi, tiedotus ja ympäristöasiat.

Lue lisää YTE:stä.