Asukastoiminta pähkinänkuoressa

Asukaskokous

– vähintään kerran, mielellään kaksi kertaa vuodessa 
– asukastoimikunta kutsuu koolle
– kutsu toimitettava vähintään viikkoa ennen 
– syksyllä talousarvio ja henkilövalinnat 
– keväällä tilinpäätös ja raportit 
– kaikki kohteen asukkaat voivat osallistua 
– äänivaltaisia ja vaalikelpoisia kaikki kohteen 18 vuotta täyttäneet vakituiset asukkaat 

Asukastoimikunta

– edustaa kohteen asukkaita 
– valitsee keskuudestaan kohteen ympäristövastaavan 
– osallistuu valmisteluun ja antaa lausunnon talousarviosta, korjaustoimenpiteistä ja suunnitelmista 
– valvoo hoito-, huolto- ja korjaustöitä 
– päättää järjestyssäännöistä, tilojen jakamisperusteista sekä huollon järjestämisestä 
– käsittelee asukkaiden esityksiä, aloitteita ja kysymyksiä 
– tiedottaa päätöksistään 

Vaso-kokousedustaja

– osallistuu kohteen edustajana Vaso-kokouksiin 
– tuo kokousten kuulumiset asukaskokoukselle ja asukastoimikunnalle 

Kohteen valvoja

– seuraa ja tarkistaa kohteen talouden ja hallinnon hoitoa 
– tiedonsaantioikeus kohdetta koskevista asioista 
– antaa valvojaraportin 
– on vaitiolovelvollinen kaikissa henkilökohtaisiin tietoihin liittyvissä asioissa 
– ei voi olla asukastoimikunnan jäsen tai asukastoimikunnan jäsenen perheenjäsen 

Turvallisuuspäällikkö

– pakollinen kaikissa yli 5 asunnon kohteissa 
– huolehtii kohteen väestönsuojelujärjestelyistä 
– laatii kohteen pelastussuunnitelman 

Ympäristövastaava

– vaalii asuinympäristön viihtyvyyttä ja järjestystä 
– valvoo jätehuollon toimintaa 
– seuraa ja tiedottaa uusista jätehuoltomääräyksistä 
– valmistelee järjestyssääntöjen päivitykset 

Hankintaohjeet

– alle 100 € hankinnat: asukastoimikunnan puheenjohtaja tai hänen määräämänsä 
– 100–1000 € hankinnat: asukastoimikunnan päätöksellä 
– yli 1000 € hankinnat: päätetään asukaskokouksessa