Vaso-kokous on asukkaiden parlamentti

Vaso-kokous pidetään normaalisti kaksi kertaa vuodessa. Kokous on yhteishallintolain mukainen koko Vason kattava asukaskokous. Jokainen Vason kiinteistö nimeää edustajansa Vaso-kokoukseen. Kokouskutsu lähetetään kiinteistöjen Vaso-kokousedustajille yhdessä Vason hallinnon ja YTE:n toimesta. 

Vaso-kokouksessa käsitellään laajoja koko Vasoa ja asumisoikeusjärjestelmää kattavia asioita. Vaso-kokouksella on oikeus antaa lausunto Vasossa vireillä oleviin asumista ja yhtiön kiinteistökantaa koskeviin asioihin. Vaso-kokous tekee asukasdemokratiaan liittyvät henkilövalinnat. 

Syyskuun loppuun mennessä pidettävässä syksyn kokouksessa: 
– valitaan seuraavaksi vuodeksi yhteistyöelin YTE:n puheenjohtajisto ja uudet jäsenet erovuoroisten tilalle
– valitaan asukkaiden nimeämä valvoja seuraavalle tilikaudelle
– nimetään yhtiökokouksen päätettäväksi kaksi varsinaista ja yksi varajäsen Vason hallitukseen (joka kolmas vuosi)
– kuullaan Yten raportti yhteistyöelimen toiminnasta
– esitellään Vason seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja tulevat käyttövastikkeet 
– annetaan Vaso-kokouksen lausunto em. asioista 
– käsitellään laajemmin asumista ja Vasoa koskevia ajankohtaisia aiheita ja tarvittaessa annetaan niistä lausunto Vasolle

Huhtikuun aikana pidettävässä kevään kokouksessa: 
– esitellään Vason edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös
– annetaan Vaso-kokouksen lausunto em. asioista

– valitaan asukkaiden nimeämä valvoja seuraavalle tilikaudelle

– kuullaan Yten raportti yhteistyöelimen toiminnasta

– käsitellään laajemmin asumista ja Vasoa koskevia ajankohtaisia aiheita ja tarvittaessa annetaan niistä lausunto Vasolle

 

Liity Vaso-kokoukseen tästä.