Siirry sisältöön

Asukkailla on hyvät vaikutusmahdollisuudet Vason päätöksentekoon.  Olemme koonneet oppaan asukasvaikuttamisesta.

Asukaskokous

Jokaisessa kiinteistössä pidetään vuosittain isännöitsijän toimesta asukaskokous, johon kaikki kiinteistön asukkaat ovat kutsuttu.

Asukaskokouksessa pääset vaikuttamaan asumisviihtyvyyteen ja arkeen kiinteistössäsi.

Kokouksissa käsitellään kiinteistön ajankohtaisia asioita, kuten tulevan vuoden talousarviota. Asukaskokouksessa on mahdollista valita kiinteistölle asukastoimikunta. Asukastoimikunta hoitaa kiinteistön asioita yhteistyössä isännöitsijän kanssa.
Kaikki toiminta on vapaaehtoista, mutta osallistumalla pääset vaikuttamaan ja toteuttamaan kiinteistösi asioita.

Asukaskokouksessa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavanlaisia asioita:
  • Kiinteistön yhteiset hankinnat (esim. kukkaistutukset ja muut hankinnat yhteisille alueille)
  • Kiinteistön korjaustarpeet
  • Kiinteistökohtaiset järjestyssäännöt

Asukaskokouksessa pääset tutustumaan myös naapureihisi ja tuomaan esille ajatuksiasi, miten kotikiinteistöstäsi tehdään entistä parempi ja viihtyisämpi. Yhdessä päättäen ja tehden, lisäätte asukkaiden iloista mieltä ja yhteishenkeä. 

Miten osallistun asukaskokouksiin? 

Kokouksiin pääset osallistumaan myös sähköisesti Teams-sovelluksella.
Isännöitsijä lähettää jokaiseen kotiin asukaskokouksen kutsun sekä salasanan, jolla pääset kirjautumaan asukaskokoukseen. Teams-kokoukseen pääset liittymään  kokouspäivänä. Huomioithan, että kirjautuminen vaatii salasanan, jonka olet saanut asukaskokouskutsussa.
Voit ladata ilmaiseksi Microsoft Teams- sovelluksen omasta sovelluskaupasta tai voit ottaa käyttöön Teamsin selaimen kautta. 

Vasokokous

Vasokokous pidetään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksessa käsitellään Vason asuntokantaa ja asumisoikeusasumista koskevia ajankohtaisia asioita. Kokouksessa läpikäydään Vason toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja vastikkeet seuraavalle vuodelle.

Kiinteistöjen asukkaat valitsevat oman edustajansa Vasokokoukseen. Edustajan tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä ja tiedonvälittäjänä oman yhtiön asukastoimikunnalle.

Yksittäisten kiinteistöjen asioita ei käydä läpi Vasokokouksessa, vaan ne käsitellään asukaskokouksessa.

YTE

Asukkaiden yhteistyöelin YTE:ssä on 16 jäsentä ja se kokoontuu noin kerran kuukaudessa. YTE kokoontuu muun muassa pohtimaan vuoden aikana esille tulevia asumisoikeusasumista koskevia asioita, toimii edunvalvojana ja neuvotteluelimenä Vason suuntaan sekä kehittää asumisoikeusjärjestelmää. YTE:llä on työryhmiä, joilla on rajattu toimintasektori, kuten uusien kohteiden arkkitehtipiirustusten arviointi, tiedotus ja ympäristöasiat.