Siirry sisältöön
Artemiksen ensimäinen hakukierros on sulkeutunut. Jätä asuntohakemus ja osallistu seuraaville kierroksille. Houkuttelevan helppo arki kutsuu sinua!

Turku:
 • Kreulankartano, os. Kuohukuja 2, Halinen (ei eParking)
 • Haritun Helmi, os. Varsinais-Suomenkatu 18, Harittu (keittiöt, ei eParking)
 • Waistenrivi, os. Kaharinkatu 6, Moisio (ei eParking)
 • Kankaristonrivi, os. Kuoppamäenkuja 3, Moisio
 • Kappakuja, os. Kappakuja 1, Halinen
 • Kesäpouta, os. Vesalankuja 8, Kärsämäki
 • Laitainen, os. Laitainen 1, Hirvensalo
 • Myllymatinsato, os. Paavinkatu 25, Halinen
 • Pihapolku, os. Kotikoivunkatu 4, Pahaniemi
 • Puutakuja 3, os. Puutakuja 3, Halinen
 • Rauhankatu 8, os. Käsityöläiskatu 13, keskusta
 • Rauninaukio, os. Rauninaukio 2, Raunistula
 • Tavastinmäen Mamselli, os. Vähärasinkatu 4, Kohmo
Naantali:
 • Keijulinna I ja II, os. Keijunkuja1 ja Linnavuorenkatu 9, Luonnonmaa
 • Sinipiianrivi, os. Linnavuorenkatu 14, Luonnonmaa
Kaarina:
 • Hovineito ja Hovipoika, os. Hoviherrankatu 7 A- D, keskusta (ei eParking)
Lieto:
 • Lehdokki, os. Hyvättyläntie 16 A , keskusta
Raisio:
 • Kerttulanniitty, os. Kokinvuorenkatu 15, Porekatu 5, Kerttula
Kaarina:
 • Vaakunarivi, os. Vaakunatie 7, keskusta

 • Ragnarinkivi os. Finnberginkatu 1, 5, 8, 12, 14, Länsinummi
 • Metsärinne os. Löytänänkatu 4, 6, Halinen
Miten kunnostettavien kiinteistöjen valinta tapahtuu?

Vason kiinteistökanta on suhteellisen nuorta, vanhimpien talojen ollessa 1990-luvulla rakennettuja. Tästä syystä suuremmat remontit, kuten linjasaneeraus, ovat ajankohtaisia vasta pitkällä tulevaisuudessa. Vasolla seurataan kiinteistökannan kuntoa kokonaistarvesuunnittelun kautta. Tähän tietoon pohjautuen selvitetään kiinteistöjen perusparannustarpeet ja valitaan ne kiinteistöt, joiden osalta kohdekartoitus etenee kohti esisuunnittelua. Tässä kohtaa kiinteistöjen asukkaat viimeistään saavat tiedon mahdollisesti lähivuosina alkavasta perusparannuksesta. Hyvissä ajoin, noin 1-1,5 vuotta ennen varsinaisen perusparannusprojektin alkamista, Vason toimesta arvioidaan asuntojen tulevat remonttitarpeet huoneistokohtaisella kuntoarviokierroksella. Suunnitteluvaiheessa kiinteistön omistajan on vielä haastavaa kommentoida tulevia aikatauluja, sillä suunnitellun projektin toteutuminen riippuu vielä tässä kohtaa monesta eri tekijästä. Suurin yksittäinen perusparannuksen toteutumiseen vaikuttava tekijä on ARA:n myönteisen päätöksen saaminen remonttiin haettavalle korkotukilainalle. Perusparannusinvestointisuunnitelman toteutukseen vaikuttaa myös aina vallitseva rakennuskustannusten kustannustaso.

Perusparannusremontin eteneminen

Mikäli luvat ja rahoitus saavat vihreää valoa, aloitetaan remontin kilpailutus. Kilpailutuksen perusteella valitaan perusparannusremontin toteuttava pääurakoitsija, jonka kanssa lähdetään yhdessä suunnittelemaan hankkeen aikataulutusta ja käytännön toteutusta. Asukkaita tiedotetaan remontin etenemisestä ja aikataulusta aloituskokouksessa. Vaso palkkaa projektiin ulkopuolisen valvojan, joka valvoo ja seuraa remonttia ja sen edistymistä suunnitelmien mukaisesti. Aloituskokouksessa asukkaat saavat valita oman asukasedustajan osallistumaan työmaakokouksiin. Kiinteistö ja kaikki asunnot tullaan kiertämään tässä vaiheessa uudestaan projektiin osallistuvien osapuolten kanssa. Asukas päättää oman huoneistonsa osa- tai täysremontista noin kolme kuukautta ennen työn aloitusta. Tässä kohtaa tuleva remontti alkaa näyttää todelliselta, sillä asukas mm. valitsee asuntoonsa tulevat pintamateriaalit, kaapistot, vetimet jne. urakan toteuttavan pääurakoitsijan esittämistä vaihtoehdoista. Yli 10 vuoden ikäiset tai vanhemmat kodinkoneet vaihdetaan remontin yhteydessä uusiin.

Mitä perusparannuksessa uusitaan?

Perusparannusremontilla pyritään parempaan asumismukavuuteen sekä asuntojen nykyaikaistamiseen. Konkreettisimmin perusparannus näkyy asunnoissa esimerkiksi asuintilojen alkuperäisten muovimattojen vaihtamisella laminaattiin/vinyylilankkuun (asukkaan valitessa täysremontin), kylpyhuoneiden uusimisena ja keittiöiden uudelleen kalustamisena. Kiinteistön pihaa, julkisivuja ja yleisiä tiloja uusitaan myös perusparannusten yhteydessä erillisten suunnitelmien mukaisesti. Autopaikoitus ulkoistetaan eParking-järjestelmään, joka mahdollistaa mm. sähkö- ja hybridiautojen latauksen.

Vaihtoehtoina osa- tai täysremontti

Asukkaalla on mahdollisuus valita oman asuntonsa kohdalla osaremontti tai täysremontti. Osaremontissa uusitaan huoneiston alkuperäiskuntoinen kylpyhuone, sauna, wc/khh-tilat sekä keittiö. Muut tilat ovat asukkaan normaalissa käytössä. Osaremontin aiheuttama asumishaitta on 4 viikkoa. Asunto suojataan siten, että asuminen asunnossa on mahdollista, vaikkakin keittiö, kylpyhuone ja wc ovat poissa käytöstä.

Mikäli huoneistossa on alkuperäiskuntoisia tai huonokuntoisia pintamateriaaleja, asukkaalla on valittavanaan myös ns. täysremontti. Täysremontissa uusitaan osaremonttikohteiden lisäksi kiintokalusteet sekä asunnon lattia-, seinä- ja kattopintamateriaalit. Täysremontti toteutetaan koko asuntoon ja asukkaan tulee tyhjentää koko asunto remontin ajaksi. Täysremontin aiheuttama asumishaitta on 5 viikkoa. Pääurakoitsija järjestää wc- ja peseytymistilat esimerkiksi kiinteistön pihalle tuotavissa konteissa.

Kiinteistön teknisiä järjestelmiä päivitetään mm. asuntoihin asennetaan huoneistokohtaiset etäluettavat vesimittarit, joiden avulla asukas pystyy itsekin seuraamaan omaa vedenkulutustaan. Mittarilukemat luetaan huoltoyhtiön toimesta.

Käyttövastikehyvitykset ja väistöasuminen remontin aikana

Osaremontissa asukkaalle hyvitetään käyttövastikkeesta 100 % neljän viikon ajalta. Täysremontin osalta asukkaat saavat 130 % käyttövastikehyvityksen viideltä viikolta, jonka turvin he järjestävät itse sijaisasumisen ja tavaroiden varastoinnin. Vastikehyvitykset maksetaan asukkaille ennen remontin alkua. 

Väistöasumisen osalta osa asukkaista hyödyntää kesämökkejä, osa puolestaan saattaa matkata etelän lämpöön ja osalle majoitus löytyy sukulaisten tai ystävien luota. Turusta löytyy myös tarjontaa väliaikaisasumiseen, josta annamme vinkkejä asukkaille aloituskokouksessa sekä OmaVasossa. Vason kautta ei valitettavasti ole mahdollista saada väistöasuntoa.

Työmaavaihe

Perusparannusremonttien kesto koko kiinteistön osalta on 4-12 kuukautta riippuen kiinteistön koosta/asuntojen lukumäärästä ja perusparannuksen laajuudesta. Keskimääräisesti on hyvä varautua puolen vuoden työaikaan. Huoneistoremontit kestävät 4 viikkoa/osaremontti ja 5 viikkoa/täysremontti. Mikäli asunnossa havaitaan kosteutta, pitenee remonttiaika kuivatuksen vaatiman ajan. Työmaavaihe näkyy asukkaalle joka päivä ja vaikuttaa asumisviihtyvyyteen, mutta on hyvä muistaa, että remontilla on selkeä alku ja loppu. Kyseessä ei ole pieni pintaremontti, vaan perusteellinen uudistus, josta asukkaat saavat nauttia arjessaan seuraavat vuosikymmenet.  Perusparannustyössä esimerkiksi märkätilat puretaan betoniin asti, ja tämän jälkeen kaikki päälle tuleva uusitaan vesierityksiä ja laatoituksia myöten. Kun asukas tiedostaa remontin laajuuden, on helpompi hyväksyä myös työn vaatima aika ja vaiva.

Asukastiedotus

Remontista vastaava pääurakoitsija tiedottaa asukkaita remontin työvaiheista, remontin edistymisestä sekä akuuteista asioista. Viestintä on ensiarvoisen tärkeää, jotta remontti etenee ja toteutuu sekä asukkaiden että työmaalla työskentelevien työntekijöiden osalta mahdollisimman mutkattomasti. Vason kiinteistöosasto valvoo remontin etenemistä yhdessä ulkopuolisen valvojan kanssa ja mukana koko remontin ajan ovat kiinteistön oma isännöitsijä sekä tekninen isännöitsijä tai kiinteistöpäällikkö. Asukkaat voivat remontin aikana olla yhteydessä nimettyyn yhteyshenkilöön.

Takuutarkastukset

Nykyinen käytäntö on, että noin 1 vuoden kuluttua remontin valmistumisesta suoritetaan asuntokohtaiset kyselyt asukkaille. Mahdollisista takuukorjauksista ja niiden aikataulusta sovitaan pääurakoitsijan kanssa. Akuutit, kuten turvallisuuteen liittyvät virheet/puutteet korjataan välittömästi.

Noin 6-9 kuukauden kuluttua ensimmäisestä asuntokohtaisesta kyselystä suoritetaan toinen asukaskysely. Vason toimesta tehdään tällöin koko kiinteistöä ja kaikkia huoneistoja koskeva takuutarkastuskierros. Tämä tehdään hyvissä ajoin ennen 2 vuoden takuuajan päättymistä, jotta mahdolliset puutteet ja viat saadaan korjattua.