Siirry sisältöön

1.10.2018 alkaen allekirjoitetut Vason asumisoikeussopimukset ovat savuttomia. Sopimuksen allekirjoittanut asukas/asukkaat sekä talouden muut henkilöt ja asukkaiden vieraat sitoutuvat tupakoimattomuuteen koko kiinteistön alueella. Tupakointi on kiellettyä asunnossa sisällä, parvekkeella, terassilla ja muilla piha-alueilla pois lukien määritelty tupakointipaikka. Mikäli kiinteistössä ei ole määriteltyä tupakointipaikkaa, tapahtuu tupakointi kiinteistön rajojen ulkopuolella huomioiden kuitenkin, ettei ympäristöä roskata mm. tupakan tumpeilla. Tupakointikielto koskee myös sähkötupakkaa.


Asukkaat, joiden asumisoikeussopimus on alkanut ennen 1.10.2018 ovat oikeutettuja tupakointiin kiinteistön alueella. Kaikki Vason uudiskiinteistöt vuodesta 2019 alkaen ovat savuttomia.

Tupakkalaki  

Tupakkalaki uudistui 15.8.2016 ja sen asumisen kiellot tulivat voimaan 1.1.2017. Lain 79 §:n mukaan asuntoyhteisö (eli Vaso-kiinteistöt) voi hakea viranomaiskäsittelyn kautta tupakointikieltoa rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja erityisin edellytyksin myös huoneistojen sisätiloihin.

Varsinais-Suomessa kiellon määrää ja valvoo kunkin kaupungin tai kunnan viranomainen.

Jos kiinteistössä asuu häiritsevästi tupakoiva asukas, toimitaan näin:
1.Haitan huomannut asukas on yhteydessä isännöitsijään.
2.Isännöitsijä pyytää puhelimitse tai kirjeellä tupakoivaa asukasta muuttamaan toimintatapaansa.
3.Kiinteistökohtaisesti ratkaistaan luvallinen tupakointipaikka ja osoitetaan se asukkaille.
Mikäli ongelma ei korjaannu edellä kuvatun prosessin kautta, ryhdytään jatkotoimenpiteisiin:
4.Isännöitsijä selvittää ja tarkastaa, voiko savun kulkeutumista estää korjaavilla rakenteellisilla toimenpiteillä. Tarvittaessa isännöitsijä konsultoi asiasta IV-asiantuntijaa. Tehdään tarvittavat toimenpiteet.
5.Mikäli savun kulkeutumista ei ole mahdollista estää rakenteiden korjaamisella, kaikkia kiinteistön talouksia kuullaan tilanteesta kirjallisesti eli kysytään, puoltavatko he tupakointikiellon hakemista.
6.Kiellon hakeminen ympäristöpalveluilta edellyttää, että kohteen asunnoista, määräenemmistö kyselyyn vastanneista kannattaa kiellon hakemista.
7.Vason toimiva johto tekee päätöksen tupakointikiellon hakemisesta Vason hallituksen valtuuttamana, minkä jälkeen Vaso hakee kieltoa ympäristöpalveluilta.
8.Isännöitsijä tiedottaa asukkaita ilmoitustaululla (rivitaloissa huoneistokohtaisesti) ja OmaVasossa, mikäli kieltoa haetaan tai ei. Mikäli ympäristöpalvelut myöntävät kiellon, tästä tiedotetaan jokaista asuntoa.

HUOM! Asuinkiinteistö voi halutessaan hakea tupakointikieltoa, vaikka kiinteistössä ei olisi tupakoitsijoita. Tällöin asukaskokous ottaa asian esille ja ilmoittaa isännöitsijälle, että haluavat hakea kieltoa, jolloin prosessi alkaa kohdasta 6 (asukkaiden kuuleminen). Jos kielto määrätään, tästä tiedotetaan kiinteistön asukkaita ja asukkaille osoitetaan luvallinen tupakointipaikka.