Siirry sisältöön
Artemiksen ensimmäinen hakukierros on sulkeutunut. Jätä asuntohakemus ja osallistu seuraaville kierroksille. Houkuttelevan helppo arki kutsuu sinua!

Asumisoikeushakijat

1. Rekisterinpitäjä

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy (Y-tunnus: 0831852-3)
Rauhankatu 4
20100 Turku
p. 02 2747 000

2. Rekisterinpitäjän edustaja

Asuntopäällikkö
Rauhankatu 4
20100 Turku
p. 02 2747 000
tiina.arnivaara@vaso.fi

3. Tietosuojavastaava

Ei ole nimetty

4. Rekisterin nimi

Asumisoikeushakijarekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä oikeusperuste

Asumisoikeusasuntohakemustietojen käsittely ja asukasvalinta.

Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin asumisoikeusasunnoista (393/2021), Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy (Vaso) tai hakijan oikeutettuun etuun.

6. Henkilötietoryhmät

Asumisoikeusasuntohakijat

7. Rekisterin tietosisältö

Asunnonhakijan

 • sukunimi
 • etunimet
 • henkilötunnus
 • osoitetiedot
 • matkapuhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Kanssahakijan

 • sukunimi
 • etunimet
 • henkilötunnus
 • osoitetiedot
 • matkapuhelinnumero
 • sähköpostiosoite

 • Asumisoikeusjärjestysnumero
 • Haettavan asunnon sijainti
 • Haettavan asunnon koko (min ja max) ja huoneistotyypit
 • Maksimi vastikemäärä (euroa)
 • Muut mukana muuttavat henkilöt (18 – 54 vuotiaat), kun asuntoa tarjotaan
  • sukunimi
  • etunimet
  • syntymäaika
 • Kaikkien asumisoikeusasuntoon muuttavien varallisuus selvitys, kun asuntoa tarjotaan

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Asumisoikeusasunnonhakijan oma ilmoitus. Vaso voi lisätä tietoja Asunnonhakijan kanssa käymiensä keskustelujen yhteydessä. Tietoja pyydetään täydentämään mukana muuttavien henkilöiden sekä varallisuusselvityksen osalta Hakijalle lähetetyssä tarjouksessa.

9. Henkilötietojen antaminen

Henkilötietojen antaminen perustuu vapaaehtoisuuteen

10. Automaattinen päätöksen teko

Henkilötietojen pohjalta ei tehdä automaattisia päätöksiä eikä profilointeja.

11. Henkilötietojen vastaanottajat

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) sekä kunnat toimivat valvontaviranomaisina, joilla on oikeus saada valvontaa varten tarvitsemansa tiedot.

12. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Ei siirretä

13. Tietojen säilytysaika

Hakemus säilytetään kuusi (6) vuotta siitä, kun asiakas on viimeksi jättänyt hakemuksen, jollei asiakas ole tehnyt asumisoikeussopimusta.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:lle on ensiarvoisen tärkeää, että yhtiön järjestelmien ja henkilörekistereiden luotettavuus ja uskottavuus kyetään ylläpitämään sekä varmistamaan. Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä, jossa keskeisimmät henkilörekistereitä ja henkilötietojen käsittelyä sääntelevät yleislait ovat Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR (679/2016).

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia edellä mainittuja oikeuksia kaikissa tilanteissa, sillä oikeuksien käyttämiseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos koet, että tietojesi käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä, voi asian saattaa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Lisätietoja ja ohjeita asiasta antaa tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät sivulta: Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot – Tietosuojavaltuutetun toimisto.