Asumisoikeussopimus ja maksut

Asumisoikeussopimus tarkoittaa kirjallista sopimusta, jonka asumisoikeusasuntoon muuttava asukas ja talon omistaja eli Vaso tekevät. Sopimuksessa määritellään asunto, asumisoikeusmaksun suuruus, käyttövastike ja muut ehdot.

Tuleva asukas maksaa ennen muuttoaan asumisoikeusmaksun ja vakuusmaksun, jotka maksetaan vain kerran. Asumisoikeusmaksulla asukas lunastaa asumisoikeuden tiettyyn asuntoon. Asunnossa saa asua niin kauan kuin haluaa – asumisoikeus on elinikäinen. Asumisen ajalta asukas maksaa käyttövastiketta, joka on yleistä vuokratasoa alhaisempi.

Asumisoikeussopimus

Asumisoikeussopimuksen sisältö perustuu asumisoikeuslakiin. Asumisoikeussopimus allekirjoitetaan sen jälkeen, kun tuleva asukas on toimittanut meille Vasolle varallisuusselvityksen ja kunta, jossa asumisoikeusasunto sijaitsee, on vahvistanut hakijan asumisoikeuden haltijaksi järjestysnumeron perusteella. Ennen sopimuksen allekirjoitusta hakijan tulee ilmoittaa meille, jos hän aikoo käyttää asumisoikeussopimusta lainan vakuutena.

Asumisoikeussopimus allekirjoitetaan vahvalla tunnistautimisella sähköisesti tai toimistollamme. Sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä tuleva asukas saa ohjeet asumisoikeus- ja vakuusmaksun maksamista varten. Eräpäivä maksuille on kaksi viikkoa ennen sovittua muuttopäivää.

Vakuusmaksu

Vakuusmaksu on kuin vuokravakuus. Vakuusmaksu on kahden kuukauden käyttövastikkeen suuruinen ja tulevan asukkaan täytyy maksaa se ennen muuttoa. Vakuusmaksu palautetaan asukkaalle poismuuton yhteydessä, jos asunnon käyttövastikkeet on maksettu ja asunto on tyydyttävässä kunnossa.

Asumisoikeusmaksu

Asumisoikeusmaksut on sidottu rakennuskustannusindeksiin, joka päivittyy kuukausittain. Hinta vahvistetaan, kun asiakas ilmoittaa ottavansa asunnon. Asumisoikeusmaksu maksetaan asumisoikeussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, ja se on maksettava ennen muuttopäivää. Asumisoikeusmaksun suuruus on 10–15 prosenttia asunnon alkuperäisestä hinnasta. Poismuuttaessaan asukas saa asumisoikeusmaksun takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna – meillä Vasolla asukas saa takaisin aina vähintään sijoittamansa summan,

Käyttövastike

Asukas maksaa asumisoikeusasunnosta kuukausittain käyttövastiketta, ja se on yleistä vuokratasoa alhaisempi. Käyttövastike on jaettu kahteen osaan.

Käyttövastike 1:een on sisällytetty ne kiinteistökohtaiset kustannukset, joihin asukkailla on omassa kiinteistössä vaikutusmahdollisuuksia. Näitä ovat muun muassa lämmitys, vesi, sähkö ja kiinteistön hoito.

Käyttövastike 2:een kuuluu koko Vason tasolla olevat kustannukset. Sellaisia ovat kiinteistöjen rakentamiseen otettujen lainojen lyhennys- ja korkokulut, markkinointi- ja hallintokulut, varautuminen korjausvarauksella jaksottaisiin kunnossapitotoimiin sekä koko yhtiön tasolla kilpailutuksen kautta hankitut palvelut, kuten isännöinti, kiinteistövakuutukset ja laajakaistayhteys.

Käyttövastike sisältää meillä Vasolla 100 M laajakaistayhteyden sekä useimmissa kohteissa myös autopaikan. Vesimaksu/vesimaksuennakko on 20 €/hlö/kk. Autopaikkojen, saunavuorojen ja muiden käyttömaksujen määräytymisessä on kiinteistökohtaisia eroja, joista kiinteistön asukkaat voivat yhteisesti päättää isännöitsijän kanssa.