Käyttövastike

Asumisesta maksetaan kuukausittain käyttövastiketta, joka on jaettu kahteen osaan. Käyttövastike 1:een on sisällytetty ne kiinteistökohtaiset kustannuserät, joihin asukkailla on omassa kiinteistössä vaikutusmahdollisuuksia. Sellaisia ovat kustannukset, jotka aiheutuvat lämmityksestä, vedestä, sähköstä ja kiinteistön hoidosta. Käyttövastike 2:een kuuluu koko Vaso-yhtiön tasolla olevat kustannukset. Sellaisia ovat kiinteistöjen rakentamiseen otettujen lainojen lyhennys- ja korkokulut, markkinointi- ja hallintokulut, varautuminen korjausvarauksella jaksottaisiin kunnossapitotoimiin sekä koko yhtiön tasolla kilpailutuksen kautta hankitut palvelut, kuten isännöinti, kiinteistövakuutukset ja laajakaistayhteys. 

Pääomakustannusten eli asuntolainojen lainaehtojen mukaisten korkojen ja lyhennysten osuus käyttövastikkeesta on noin 45 %. Vason pääomakulut ovat ns. tasausjärjestelmässä, jolloin Vaso-yhtiö päättää kunkin kiinteistön käyttövastikkeen pääomakulujen osuudesta.  

Käyttövastike sisältää laajakaistayhteyden sekä useimmissa kohteissa myös autopaikan. Vesimaksu / vesimaksuennakko on 1.1.2017 alkaen 20 €/hlö/kk. Autopaikkojen, saunavuorojen ja muiden käyttömaksujen määräytymisessä on kiinteistökohtaisia eroja, joista kiinteistön asukkaat voivat yhteisesti päättää isännöitsijän kanssa.