Tehtävät muutostyöt

Tätä ohjeistusta noudatetaan 1.1.2019 jälkeen tehtyihin lisä- ja muutostöihin.

Lisä- ja muutostyöt, jotka eivät alenna asunnon yleisesti arvioitavaa käyttöarvoa, ovat mahdollisia. Asukkaan tulee ajatella tekevänsä muutostyöt omaa asumisaikaansa varten. Muutostöitä ei voi ajatella esim. sijoituksena, josta rahansa saa takaisin käyttöajan jälkeen. Asukas vastaa muutostöiden toteuttamisesta, niiden kustannuksista sekä asumisaikana niiden kunnon ylläpidosta. 

Muutostyöt tulee tehdä viranomaismääräyksiä sekä asennusohjeita noudattaen huolellisesti ja ammattimaisesti. 

Rakennusaikaiset muutostyöt

Asumisoikeuden haltija sopii muutostöistä talonomistajan (Vason) kanssa tai Vason ilmoittaman tahon kanssa. 

Mikäli perusvarustelua muutetaan kalliimpaan tai toiminnoiltaan monipuolisempaan vaihtoehtoon, Vaso ei tule korvaamaan em. muutoksia ja ne on jätettävä paikalleen poismuutettaessa (esim. liesi vaihdettu keraamiseen lieteen). 

Urakoitsijan tulee noudattaa muutostöistä annettua ohjeistusta. 

Luvanvaraiset muutostyöt

Seuraaviin muutostöihin on saatava kirjallinen lupa isännöitsijältä ennen töiden aloittamista: 

 • kodinkoneiden vaihto (kodinkoneiden ja astianpesukoneen alle on aina asennettava tulvasuoja)
 • kiinteiden kalusteiden esim. kaapistojen lisääminen tai poistaminen 
 • hyllyjen, kaappien ja tasojen asentaminen laatoitettuun seinään (reiät tehtävä aina laatan saumaan), laatoitettuun seinään kiinnitetyt hyllyt, tasot, koukut jne. on jätettävä paikoilleen 
 • parvekelasitukset (vaatii rakennusluvan)
 • sähkö- ja tietoliikennepistokkeiden lisäykset tai muutokset 
 • palapeilit (poistettava pois muutettaessa, reiät kitattava, seinät hiottava sekä maalattava) 
 • lautasantennit 
 • terassit
 • sähköautojen latauspiste (tästä lisätietoa)
 • ilmalämpöpumppu (tästä lisätietoa)
 • Kiellettyä on:
  • Naulojen, koukkujen tai muiden kiinnikkeiden lisääminen ikkunan karmeihin tai ikkunoiden reunalistoihin (säleverhot mahdollista asentaa, mutta jätettävä paikoilleen pois muutettaessa, sävyn oltava valkoinen)
  • Naulojen, koukkujen tai muiden kiinnikkeiden lisääminen sisäoviin tai oven karmeihin
  • Naulojen, koukkujen tai muiden kiinnikkeiden lisääminen kiinteiden kalusteiden ja kaapistojen oviin ja päätyseiniin
 • Tarrakiinnitteisten koukkujen asentaminen on sallittua

Lupaa muutostöille voit hakea sähköisellä lomakkeella OmaVaso-asukassivuilta, josta lomake välittyy suoraan isännöitsijällesi. Voit kirjautua OmaVaso-palveluun tästä linkistä.

 

Muutostyöt, joita ei korvata

Vähäisiksi katsottavia muutostöitä, joista asukas ei saa korvausta ovat: 

 • astianpesukone
 • säleverhot (jätettävä paikoilleen poismuutettaessa, sävyn oltava valkoinen) 
 • ovisilmä, turvaketju, turvalukko (jätettävä paikoilleen poismuutettaessa) 
 • asunnon avaimien lisätilaus 
 • parvekelasitukset (luvanvarainen muutostyö) 
 • pintamateriaalien vaihtaminen: 
 • maalatun seinän voi tapetoida tai tapetoidun seinän voi maalata (tapetti poistettava alta). Ikkunaseinä on aina maalattava, sävyn oltava valkoinen 
 • lattiamuovimattojen vaihtaminen ylempään hintaluokkaan 
 • kaapistojen ovien vaihtaminen ylempään hintaluokkaan tai ovien lisääminen, esim. liukuovet 
 • asunnon ulkopuolelle tehtävät muutostyöt, kuten rivitaloissa pihalaatoituksen ja terassin rakentaminen tai istutusten lisääminen (kunnossapitovelvoite on asukkaalla). Poismuuttaessa terassi on jätettävä paikalleen eikä terassia hyvitetä. 

Korvattavat muutostyöt

Kohtuullisia parannuksia, muutostöitä tai lisähankintoja, joiden katsotaan parantaneen asunnon käytettävyyttä tai nostaneen asunnon arvoa, ja jotka huomioidaan asumisoikeusmaksua palautettaessa ovat: 

 • kaapistojen lisääminen (kts. luvanvaraiset muutostyöt) 
 • lattiapintojen vaihtaminen oleellisesti parempaan; muovimatto asuintiloissa parketiksi tai laadukkaaksi laminaatiksi 
 • lattialaatan asentaminen erilliseen wc:hen, laatan tulee aina olla kokoluokaltaan enintään 10×10 cm 
 • ilmalämpöpumpun asennus (kts. luvanvaraiset muutostyöt) 
 • sähköauton latauspiste (kts. luvanvaraiset muutostyöt) 

 

Muutostyön hyvitys

Muutostyö hyvitetään osana luovutushintaa (asumisoikeusmaksun palautus). Asumisoikeuden haltijan tulee toimittaa tekemistään muutostöistä kuitit luovutusilmoituksen liitteenä. Myöhemmin tulleita kuitteja ei hyväksytä. Mikäli muutostyön on suorittanut ammatinharjoittaja, tulee kuittien lisäksi toimittaa työselitykset esim. lattialämmityksen asennustyöstä. Kohtuulliset työkulut korvataan vain kun muutostyön on tehnyt ammatinharjoittaja. Huom! Laskua tai tilauksenvahvistusta ei hyväksytä kuittina! Maksukuitin voi toimittaa Vason toimistoon myös etukäteen ennen asunnon irtisanomista. 

Hyväksyttävien muutostöiden maksimiarvo

Huomattavassa epäsuhteessa asumisoikeusmaksuun olevia muutostöitä ei huomioida kokonaisina. Lisä- ja muutostöiden alkuperäinen yhteenlaskettu enimmäisarvo voi olla korkeintaan 20 % asunnon alkuperäisestä asumisoikeusmaksusta. Sen ylimenevää osuutta ei huomioida. 

Vuosittaisten poistojen menettely

Kohtuullisiksi hyväksyttyjen parannusten hankintahinnat lasketaan yhteen:

 • Yhteenlasketusta summasta lasketaan 25 % vuosittaiset poistot edellisvuoden jäännösarvosta, puolen vuoden tarkkuudella (12,5%) ostohetkestä asumis- ja hallintaoikeuden päättymiseen.
 • Mikäli poistojen jälkeen parannusten arvo ei ylitä 170 €, parannusten arvoa ei enää huomioida luovutushinnassa.

Muutostyöt pois muutettaessa asunnosta

Mikäli asukas ei saa muutostöistä korvausta poismuuttaessaan eikä asuntoon tuleva uusi asukas ole halukas ottamaan vastaan muutostöitä, tulee ne viedä mukanaan. Tällöin asunto on laitettava ns. peruskuntoon, esim. astianpesukoneen paikalle asennetaan takaisin kaappi (kaappi säilytettävä lämpimässä tilassa, ei kylmässä ulkovarastossa), seinät hiottava ja maalattava/tapetoitava sekä huolehdittava, että kaapistojen taustat ovat samaa materiaalia kuin muut seinä- ja lattiapinnat. Asukkaan asennuttamat parvekelasit ja terassit on jätettävä asuntoon eivätkä ne ole hyvitettäviä muutostöitä.

 

Mahdolliset muutokset muutostöiden korvausmenettelyyn 

Kunnan asuntoviranomainen vahvistaa aina poismuuttavalle asukkaalle maksettavan asumisoikeusmaksun. Valtion asuntoviranomaiset voivat antaa ohjeita muutostöiden arvioinnista. Myöhemmin annettavat ohjeet voivat vaikuttaa myös taannehtivasti muutostöistä maksettaviin korvauksiin. Vaso pidättää itsellään myös oikeuden uudelleenarvioida muutostyökorvauksia, mikäli esim. asuntomarkkinoilla tapahtuu huomattavia muutoksia ja muutostöistä maksettavat korvaukset voisivat vaikeuttaa asumisoikeusasuntojen markkinointia ja lisätä asuntojen tyhjäkäyttöä. 

VASO PIDÄTTÄYTYY KORVAAMASTA MUUTOSTYÖTÄ, JOS SE EI OLE HUOLELLISESTI TEHTY TAI ASENNUSOHJEITA NOUDATTAEN ASENNETTU.