Siirry sisältöön

Asumisoikeussopimus tarkoittaa kirjallista sopimusta, jonka asumisoikeusasuntoon muuttava asukas ja talon omistaja eli Vaso tekevät. Sopimuksessa määritellään asunto, asumisoikeusmaksun suuruus, käyttövastike ja muut ehdot.

Tuleva asukas maksaa ennen muuttoaan asumisoikeusmaksun ja vakuusmaksun, jotka maksetaan vain kerran. Asumisoikeusmaksulla asukas lunastaa asumisoikeuden tiettyyn asuntoon. Asunnossa saa asua niin kauan kuin haluaa – asumisoikeus on elinikäinen. Asumisen ajalta asukas maksaa käyttövastiketta, joka on yleistä vuokratasoa edullisempi.

Asumisoikeussopimus

Asumisoikeussopimuksen sisältö perustuu asumisoikeuslakiin. Asumisoikeussopimus allekirjoitetaan sen jälkeen, kun tuleva asukas on toimittanut Vasolle varallisuusselvityksen ja kunta, jossa asumisoikeusasunto sijaitsee, on vahvistanut hakijan asumisoikeuden haltijaksi järjestysnumeron perusteella. Ennen sopimuksen allekirjoitusta hakijan tulee ilmoittaa meille, jos hän aikoo käyttää asumisoikeussopimusta lainan vakuutena.

Asumisoikeussopimus allekirjoitetaan vahvalla tunnistautumisella sähköisesti tai toimistollamme. Sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä tuleva asukas saa asumisoikeus- ja vakuuslaskut sekä infopaketin muuttoon ja asumiseen liittyen . Eräpäivä maksuille on kaksi viikkoa ennen sovittua muuttopäivää.

Vakuusmaksu

Vakuusmaksu on kuin vuokravakuus. Vakuusmaksu on kahden kuukauden käyttövastikkeen suuruinen ja tulevan asukkaan tulee maksaa se ennen muuttoa. Vakuusmaksu palautetaan asukkaalle poismuuton yhteydessä, jos asunnon käyttövastikkeet on maksettu ja asunto on asumisen jäljiltä asiallisessa kunnossa.

Asumisoikeusmaksu

Asumisoikeusmaksut on sidottu rakennuskustannusindeksiin, joka päivittyy kuukausittain. Hinta vahvistetaan, kun asiakas ilmoittaa ottavansa asunnon. Asumisoikeusmaksu maksetaan asumisoikeussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, ja se on maksettava ennen muuttopäivää. Asumisoikeusmaksun suuruus on 10–15 prosenttia asunnon alkuperäisestä hinnasta. Poismuuttaessaan asukas saa asumisoikeusmaksun takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna – meillä Vasolla asukas saa takaisin aina vähintään sijoittamansa summan,

Käyttövastike

Asukas maksaa asumisoikeusasunnosta kuukausittain käyttövastiketta, ja se on yleistä vuokratasoa edullisempi. Käyttövastike on jaettu kahteen osaan.

Käyttövastike 1:een on sisällytetty ne kiinteistökohtaiset kustannukset, joihin asukkailla on omassa kiinteistössä vaikutusmahdollisuuksia. Näitä ovat muun muassa lämmitys, vesi, sähkö ja kiinteistön hoito.

Käyttövastike 2:een kuuluu koko Vason tasolla olevat kustannukset. Sellaisia ovat kiinteistöjen rakentamiseen otettujen lainojen lyhennys- ja korkokulut, markkinointi- ja hallintokulut, varautuminen korjausvarauksella jaksottaisiin kunnossapitotoimiin sekä koko yhtiön tasolla kilpailutuksen kautta hankitut palvelut, kuten isännöinti, kiinteistövakuutukset ja laajakaistayhteys.

Käyttövastikkeet tarkistetaan vuosittain, tarkistuksesta ilmoitetaan viimeistään kaksi kuukautta ennen uuden käyttövastikkeen voimaantuloa. Tarkistukset ovat Vasolla olleet maltillisia ja ne perustuvat todellisiin kustannuksiin. Lisätietoa saat tarvittaessa isännöitsijältä ja asukaskokouksissa. Uudet vastikkeet tulevat voimaa 1. tammikuuta.

Vastikkeet erääntyvät maksuun aina joka kuukauden 2. päivä.

Käyttövastike sisältää meillä Vasolla 100 M laajakaistayhteyden sekä useimmissa kohteissa myös autopaikan. Vesimaksu/vesimaksuennakko on 20 €/hlö/kk. Autopaikkojen, saunavuorojen ja muiden käyttömaksujen määräytymisessä on kiinteistökohtaisia eroja.