Pitkään asuneiden palkitseminen

Vasossa pitkään asuneen palkitseminen muuttui vuoden 2017 alussa. Nykyinen toimintatapa on kerrottu Syksy/2016 Kotivaso-lehdessä.

 

KANTA-ASIAKASHYVITYS 1.1.2017 ALKAEN

Hyvitykseen oikeuttavat vuodet ja €-määrät:

 • 8 vuoden asumisen jälkeen            10 €/jyv.m2
 • 15 vuoden asumisen jälkeen            15 €/jyv.m2
 • 20 vuoden asumisen jälkeen            25 €/jyv.m2
 • 25 vuoden asumisen jälkeen            25 €/jyv.m2

 

 • hyvityksen voi käyttää asunnon remonttiin tai kodinkoneen (astianpesukone vain niissä kiinteistöissä, joissa se on alkuperäisvarusteena), kaapiston tms. asuntoon liittyvän osan uudistamiseen,
 • edellyttää yhtäjaksoista asumista Vasossa, ei samassa asunnossa, asukas voi myös olla nyt tai ollut vuokrasuhteessa,
 • jos samassa asunnossa asuneet asukkaat muuttavat erilleen välittömästi uuteen Vason asuntoon, ovat molemmat oikeutettuja hyvitykseen,
 • hyvitystä ei voi muuttaa muuksi eduksi, sen on hyödytettävä asuntoa,
 • edun saa käyttöönsä vain viimeksi täyttyneen vuosimäärän ja euro-määrän mukaisena seuraavin rajoituksin:
 1. hyvityksiä ei voi kerätä yhteen, esim. 20 ja 25 vuoden hyvitystä samalla kertaa käytettäväksi,
 2. etu on käytettävä kolmen vuoden kuluessa sen voimaan tulemisesta, paitsi 8 vuoden etu on käytettävä neljän vuoden kuluessa,
 3. vanhan Kymppi-hyvityksen saanut ei voi saada enää 8 vuoden kohdalla etua,
 • etua ei voi käyttää asumisajan päättyessä, irtisanomisajan aikana,
 • Vaso pidättää oikeuden perustellusta syystä tehdä tapauskohtaisesti poikkeavia päätöksiä edellä luetelluista säännöistä.

Asukas saa edun omasta hakemuksestaan, siitä ei tiedoteta Vason toimesta asukaskohtaisesti. Asukkaan on todistettava asumisvuosien määränsä Vasossa, varsinkin 15 -25 vuosien osalta, viranomaistodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla. Vuoden 2007 marraskuusta alkaen alle 10 vuoden asumisurat löytyvät Domuksen asukasvalinnasta.

Ennen edun saamista tulee aina neuvotella Vason edustajan kanssa. Asukas sopii isännöitsijän kanssa tehtävästä remontista tms. isännöitsijä ilmoittaa asiasta kirjanpitoon, jossa lasketaan edun määrä ja laskutetaan keskushallinnosta etu sekä mahdollisesti edun ylittävä remontin osuus asukkaalta.

Asukas voi hyödyntää verotuksessaan kotitalousvähennystä vain, jos tilaa ja maksaa itse remontin työn osuuden.

Vasolla on Vason Vihreään korttiin perustuva yhteistyöverkosto, jonka turvin on mahdollista saada alennuksia tai muita etuja esimerkiksi tapettien ja maalien hankinnassa sekä tapetoinnissa ja maalaustyön tilaamisessa. Kanta-asiakasedun voi yhdistää kiinteistössä tapahtuvaan jaksottaisen kunnossapidon laajempaan remonttiin, jos sellainen on sopivasti samaan aikaan tulossa. Näistä suunnitelmista kuulee tarkemmin kohteen asukaskokouksessa tai voi tiedustella isännöitsijältä.

Kanta-asiakasetu on käytettävä oman asunnon kunnostamiseen tai varustamiseen. Ennen remontin aloittamista asunto arvioidaan yhdessä asukkaan, isännöitsijän ja remonttiammattilaisen kanssa. Remontti voi olla asukkaan toiveista riippuen esimerkiksi tapetointia, maalausta, lattian uusimista tai keittiön koneiden vaihtamista.