Siirry sisältöön

Asumisoikeusasuminen: Edut

Asumisoikeusasunnon rahoitus

Asumisoikeusasunto on monille houkutteleva vaihtoehto, sillä se tarjoaa mahdollisuuden asua omassa kodissa ilman suurta alkupääomaa. Vaso tarjoaa asumisoikeusasuntoja, jossa asukas maksaa ennen muutoa asumisoikeusmaksun ja kuukausittain käyttövastiketta. Asumisoikeusmaksu on kertaluonteinen maksu, joka on  10-15 prosenttia asunnon asunnon hankintahinnasta. Tällä maksulla asukas saa asuntoonsa asumis- ja hallintaoikeuden ja asumisoikeusmaksu palautetaan asukkaalle indeksikorjattuna, mikäli asukas päättää luopua asumisoikeudestaan.

Kuukausittainen käyttövastike kattaa asunnon ylläpitokulut, kuten kiinteistön hoito- ja ylläpitokulut. Käyttövastike on verrattavissa vuokra-asumisen kuukausivuokraan. Asukkaalla on oikeus asua asunnossa niin kauan kuin  täyttää asumisoikeussopimuksen ehdot.

Asumisoikeusasukkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asumisoikeusasunnossa asuvalla on monia oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia. Asumisoikeuden haltija ei omista asuntoa, mutta hänellä on oikeus asua siinä niin kauan kuin hän haluaa, kunhan noudattaa asumisoikeussopimuksen ehtoja. Tämä tarkoittaa, että asukkaalla on vakaa ja turvattu asumisoikeus.

Velvollisuuksien osalta asumisoikeusasunnon asukkaan tulee pitää huolta asunnostaan ja sen kunnossapidosta. Mahdolliset asunnon arvoa alentavat asukkaan tuottamuksellisesti aiheuttamat vahingot  voivat vähentää asumisoikeusmaksun palautusta, kun asukas päättää luopua asumisoikeudestaan. Lisäksi asukkaan tulee noudattaa taloyhtiön sääntöjä ja määräyksiä, kuten missä tahansa asumismuodossa.

Asumisoikeusaasuminen sijoitusnäkökulmasta

Asumisoikeusasuminen on myös sijoitusnäkökulmasta mielenkiintoinen vaihtoehto. Asumisoikeusmaksu, jonka asukas maksaa asuntoon muuttaessaan, palautetaan hänelle, kun hän päättää luopua asumisoikeudestaan. Palautussumma indeksikorjataan, mikä tarkoittaa, että se säilyttää ostovoimansa inflaation suhteen. Tämä tekee asumisoikeusasumisesta taloudellisesti ennakoitavan ja turvallisen vaihtoehdon.

Toisaalta, koska asumisoikeusasunnon asukas ei omista asuntoa, hän ei hyödy asunnon mahdollisesta arvonnoususta samalla tavalla kuin omistusasunnossa asuva. Tämä on tärkeä seikka huomioida, kun vertaillaan asumisoikeusasumista muihin asumismuotoihin. Asumisoikeusasuminen tarjoaa kuitenkin vakautta ja ennakoitavuutta, mikä voi olla arvokasta monille asukkaille.

Asumisoikeusasuminen verrattuna vuokra- ja omistusasumiseen

Asumisoikeusasuminen sijoittuu vuokra- ja omistusasumisen välimaastoon. Se tarjoaa enemmän vakautta ja turvaa kuin vuokra-asuminen, sillä asumisoikeusasunnossa asuva voi asua asunnossaan niin kauan kuin haluaa, kunhan noudattaa asumisoikeussopimuksen ehtoja. Toisaalta, asumisoikeusasuminen ei vaadi yhtä suurta taloudellista sitoumusta kuin omistusasuminen, jossa asunnon hankintaan tarvitaan usein suuri alkupääoma.

Omistusasumiseen verrattuna asumisoikeusasumisessa ei ole mahdollisuutta asunnon arvon nousun hyödyntämiseen, mutta toisaalta asumisoikeusasunnon asukas ei myöskään kanna vastuuta asunnon arvon laskusta. Vuokra-asumiseen verrattuna asumisoikeusasumisessa asukas maksaa asumisoikeusmaksun, mutta saa vastineeksi suuremman vaikutusmahdollisuuden taloyhtiössä ja turvallisuuden tunteen asumiseensa.

Asumisoikeusasunnon ylläpito ja hallinta

Asumisoikeusasunnon ylläpito on yksi tärkeä osa asumisoikeusasumista. Vaso huolehtii asumisoikeusasuntojensa ylläpidosta ja hallinnasta, mikä tarkoittaa, että asukkaat voivat luottaa siihen, että asunto ja sen ympäristö pidetään hyvässä kunnossa. Tämä sisältää niin kiinteistön huollon kuin mahdolliset remontitkin, jotka tehdään asukkaiden asumismukavuuden varmistamiseksi.

Asukkaan vastuulla on kuitenkin asunnon sisätilojen kunnossapito ja siisteyden ylläpitäminen. Asumisoikeusasunnossa asuva voi tehdä asuntoonsa muutoksia ja personoida sitä oman maun mukaan, kunhan muutokset eivät alenna asunnon arvoa tai ole ristiriidassa taloyhtiön sääntöjen kanssa.

Asumisoikeusasunnon hakeminen ja saatavuus

Asumisoikeusasunnon hakeminen on prosessi, joka vaatii jonkin verran valmistelua. Hakijan tulee täyttää tietyt kriteerit, kuten varallisuusrajat, ja hänen tulee olla valmis maksamaan asumisoikeusmaksu. Vaso tarjoaa asumisoikeusasuntoja, ja Vason verkkosivuillan on tietoa vapaana olevista asunnoista sekä ohjeet hakemisprosessiin.

Saatavuus vaihtelee alueittain ja asuntotyypeittäin, mutta asumisoikeusasunnot ovat suosittuja niiden tarjoaman vakauden ja kohtuuhintaisten asumiskustannusten vuoksi. Kiinnostuneiden kannattaa olla aktiivisia ja seurata markkinoita, jotta he löytävät itselleen sopivan asumisoikeusasunnon.

Uusimmat uutiset