Ansökan av ordnigsnummer

Ansökan av ordnigsnummer

Bostadsrättsbostäder erbjuds i den ordning som ordningsnumret anger. Ordningsnummer beviljas av den kommun på vars område bostaden är belägen. Numret är giltigt tills den används i samband med kontraktskrivning.

"*" indicates required fields

Jag/vi ansöker om ordningsnummer:*
Du/ni ska ansöka om ordningsnummer i den stad där du/ni söker bostad. Du/ni kan ansöka om ordningsnummer i flera städer. Ordningsnumret i den aktuella staden används då den sökande tar emot en bostad som erbjuds i denna stad.
Jag godkänner att de personliga uppgifter( inkl. medsökarens), lagras och behandlas av det kommunala registret för ordningsnummer till bostadsrättsboende.*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.