Boendedemokrati

De boende har goda möjligheter att påverka beslut i Vaso. Två av de sju ordinarie ledamöterna i Vasos styrelse är boendereptesentanter, liksom en av de tre suppleanterna. Det högsta beslutande organet inom Vasos boendedemokrati är Vaso-mötet som sammankallas två gånger per år.

Samarbetsorgan för de boende

Samarbetsorganet för de boende, (YTE), har 16 medlemmar och det sammanträder cirka en gång per månad. Samarbetsorganet samlas bland annat för att diskutera sådana frågor kring bostadsrättsboende som uppkommer under året och fungerar som intressebevakare och förhandlingsorgan gentemot Vaso samt utvecklar bostadsrättssystemet. Samarbetsorganet har arbetsgrupper med avgränsade ansvarsområden, t.ex. bedömning av arkitektritningar för nya objekt samt information och miljöfrågor.

Läs mer om samarbetsorganet för de boende

Boendestämma

Varje fastighet håller årligen boendestämma, dit alla boende i objektet kallas. Boendestämman behandlar aktuella ärenden gällande fastigheten, t.ex. nästa års budget. Boendestämman väljer en boendekommitté för objektet och en objektspecifik övervakare samt en representant till Vaso-mötet. Boendekommittén samarbetar med disponenten och sköter ärenden som gäller fastigheten.