Samarbetsorgan för de boende, YTE

Det 16 medlemmar starka samarbetsorganet för de boende, YTE, sammanträder cirka en gång per månad. Samarbetsorganet har arbetsgrupper med avgränsade ansvarsområden, t.ex. bedömning av arkitektritningar för nya objekt samt information och miljöfrågor.

Samarbetsorganet samlas för att diskutera sådana frågor kring bostadsrättsboende som uppkommer under året, ordnar informationsverksamhet, fungerar som intressebevakare och förhandlingsorgan gentemot Vaso samt utvecklar bostadsrättssystemet till en allt bättre boendeform.

Om du vill att något ärende som gäller Vaso-boende ska behandlas av samarbetsorganet eller förmedla något annat meddelande till samarbetsorganet, kan du skicka e-post till yte@vaso.fi.

YTE – Samarbetsorganet för de boende hösten 2018–hösten 2019

Valda på Vaso-mötet 25.9.2018 (uppgifterna uppdaterade 17.10.2018)

Esa Kankaristo, ordförande
Uunilintu, Raisio
esa.kankaristo@suomi24.fi

Pekka Paatonen, vice ordförande
Isotalo, Åbo
pekka.paatonen@vasoasukas.fi

Sirkku Alin
Päivänkakkara, Åbo
sirkku.alin@gmail.com

Ulla Hurme
Keonraitti, Reso
uehurme@gmail.com

Tero Jokinen
Pudgränden 3, Åbo
tero.kullervo@suomi24.fi

Martti Kivioja
Keonrinne, Reso
martti.kivioja@icloud.com

Päivi Laitinen
Sinipiianrivi, Nådendal
paivialaitinen@gmail.com

Pentti Nieminen
Tavastinmäen Mamselli, Åbo

Juha Näkkilä
Hovineito, S:t Karins

Tuomo Peltola
Taatilankeidas, Lundo

Ari Pikkarainen
Isotalo, Åbo
pikkarainenari1@gmail.com

Erja Savola
Auringonpuisto, Åbo
eas50@suomi24.fi

Riitta Stenberg
Metsäkukka, Åbo
stenkku@welho.com

Tiina Tång
Ragnarinkivi, Åbo
tiina.maarit.tang@gmail.com

Tellervo Ullakonoja
Puhuri, Åbo
tellervo.ullakonoja@gmail.com

Maria Virtanen
Katariina, S:t Karins

Suppleanter:

Aija Salerto
Kuuanpuisto, Reso
a.salerto@gmail.com

Harri Lindstedt
Puistokenttä, Åbo
harri.e.lindstedt@gmail.com

Anita Peltoniemi
Relingsgatan 5, Åbo
anita.valonen@gmail.com

Riitta Jokinen
Mattelmäenrinne, S:t Karins

YTE:s kommittéer

YTE:s arbetskommitté

Esa Kankaristo, ordf.
Uunilintu, Reso

Pekka Paatonen, v.ordf.
Isotalo, Åbo

Sirkku Alin
Päivänkakkara, Åbo

Infogrupp – tidningen Kotivasos redaktion

Ari Pikkarainen, ordförande
Isotalo, Åbo

Martti Kivioja
Keonrinne, Reso

Anita Peltoniemi
Relingsgatan 5, Åbo

Erja Savola
Auringonpuisto, Åbo

Utvecklingsgrupp för Vaso-boende

Pekka Paatonen, ordförande
Isotalo, Åbo

Esa Kankaristo
Uunilintu, Reso

Päivi Laitinen
Sinipiianrivi, Nådendal

Juha Näkkilä
Hovineito, S:t Karins

Tellervo Ullakonoja
Puhuri, Åbo

Pentti Nieminen
Tavastinmäen Mamselli, Åbo

Boenderepresentanter i Vasos styrelse 2018–2021

Sirkku Alin, ledamot
Päivänkakkara, Åbo

Esa Kankaristo, ledamot
Uunilintu, Reso

Ulla-Elina Hurme, suppleant
Keonraitti, Reso