Siirry sisältöön
Tietojärjestelmässämme on tällä hetkellä virhe asumisoikeusmaksujen päivittymisen osalta. Pahoittelemme virhettä ja selvitämme tilannetta.

Bostadsansökan fungerar som en bostadsvakt

När du fått ditt ordningsnummer kan du fylla i ansökan om bostad.
OBS! Det nuvarande giltiga stadsspecifika ordningsnumret är i bruk till utgången av året och det rekommenderas att du använder numret i bostadsansökningarna till och med 31.12.2023, eftersom det stadsspecifika numret alltid har företräde i förhållande till det riksomfattande. Vi rekommenderar ändå att du genast i september ansöker om ett nytt riksomfattande ordningsnummer, så att du har ett giltigt nummer i bruk från och med 1.1.2024.

Om du inte har ett giltigt ordningsnummer kan du ansöka om det i ARA:s online-tjänst

Genom att fylla i bostadsansökan berättar du för oss hurdan bostad du söker och i vilket område. Bostadsansökan är kommun-/stadsspecifik. Om du är intresserad av Vaso-objekt i flera städer ska du göra bostadsansökan separat till varje stad. Sökanden kan endast ha en ansökan per stad i kraft. Om du vill ändra dina sökkriterier behöver du inte fylla i en ny ansökan, utan du kan redigera den ansökan som redan är i kraft. Du förbinder dig inte till någonting då du lämnar in bostadsansökan eller tar emot ett erbjudande om bostad. Ansökan är giltig till och med 31.12.2023, varefter den raderas automatiskt.

Ansökan fungerar som en s.k. bostadsvakt, med andra ord får du alltid ett köperbjudande då en bostad som motsvarar dina sökvillkor kommer till salu. Med ansökan ansöker man inte om en viss bostad eller fastighet, utan bostäder erbjuds enligt område. Då du bekantat dig med bostadens uppgifter kan du anmäla att du ansöker om bostaden. Du kan anmäla dig som sökande till så många bostäder som du vill. OBS! När ett köperbjudande har sänts till de bostadssökande som har en bostadsansökan, stängs erbjudanderundan och inga nya ansökningar till ifrågavarande bostad tas emot under ansökningsperioden. Du kan anmäla dig som sökande till så många bostäder som du vill. Din bostadssökning upphör när du hittar en bostad.

Att byta bostad till en annan Vaso-bostad

För att byta bostad behöver du ett nytt ordningsnummer som du enkelt kan ansöka om i ARA:s online-tjänst eller så kan du använda det stadsspecifika ordningsnumret som är giltigt till och med 31.12.2023, om du har ett sådant. När du fått numret kan du fylla i bostadsansökan.

Att byta bostad inom samma bostadsfastighet

Om du önskar byta bostad inom samma bostadsfastighet behöver du inte ett ordningsnummer för bostadsbytet. En nuvarande boende har alltid företräde i förhållande till övriga sökande.

Det är viktigt att du fyller i rätt ansökan så vi vet att du byter bostad inom bostadsfastigheten. Om du vill byta bostad såväl inom den egna bostadsfastigheten som inom Vasos övriga bostadsfastigheter, ska du fylla i två bostadsansökningar: en ansökan om internt byte och en normal bostadsansökan.

Om du vill kan du också besöka vårt kontor på Fredsgatan 4 i Åbo för att fylla i en bostadsansökan. Du kan kontrollera öppettiderna för vårt kontor här.

Att redigera bostadsansökan i efterhand

När du fyller i bostadsansökan på webben får du ett bekräftelsemeddelande till din e-post. Du kan senare redigera eller ta bort din ansökan genom att logga in via länken som du fått i din e-post eller via den här länken. Du ska registrera dig i tjänsten med nätbankskoder. Vänligen notera att den tidigare ansökan passiveras om du gör en ny ansökan.

Din bostadsansökan är giltig till och med 31.12.2023. Efter detta ska bostadsansökan förnyas.