Byt bostad

Om du vill byta från en Vaso-bostad till en annan ska du anmäla dig som bostadssökande hos Vaso med blanketten för bostadsansökan.

Det finns ingen separat kö för dem som byter bostad, utan alla val av boende görs utifrån ordningsnumret. Ett ordningsnummer utifrån vilket man redan en gång har fått en bostad kan inte användas på nytt. Om du funderar på att byta bostad lönar det sig att ansöka om ordningsnummer genast. Ansök om ordningsnummer här.

En förutsättning för ett bostadsbyte är att vederlagen för den nuvarande bostaden har skötts enligt överenskommelse. Den boende får inte heller ha några anmärkningar för störande av ordningen.

Läs mer om ansökan om bostad.