Disponenttjänster och underhåll

Vasos disponenter sköter om fastigheternas tekniska skick, större reparationsarbeten, bilplatserna och den allmänna boendetrivseln i fastigheten.

Fastighetens egen disponent godkänner lojalitetsbonusar och ändringsarbeten i bostaden samt ger råd kring dessa frågor. Disponenten gör en förhandsgranskning av bostaden när du har sagt upp den.

Disponenten har ett nära samarbete med boendekommittén och deltar i den boendestämma som hålls minst en gång per år för dem som bor i fastigheten.

Vanliga frågor och svar