Flyttanmälan

När du ska flytta in i eller ut ur en Vaso-bostad måste du göra en flyttanmälan såväl till magistraten som till Posten och fastighetens servicebolag.

Flyttanmälan till magistraten och Posten

Du kan på en gång anmäla dina ändrade uppgifter till det riksomfattande befolkningsdatasystemet (magistraten) och Posten.

Om du gör flyttanmälan i god tid före flytten – senast en vecka innan – säkerställer du att din post genast går till rätt adress. Enligt lagen ska flyttanmälan till magistraten göras inom en vecka efter flytten.

Flyttanmälan ska också göras vid tillfälligt boende om det gäller en över tre månader lång vistelse. Även vid kortare tillfällig vistelse kan du göra en flyttanmälan om du vill.

Gör en elektronisk flyttanmälan.

För att kunna göra en flyttanmälan på webben behöver du nätbankskoder, ett elektroniskt identitetskort eller Postens användarkod.

Flyttanmälan till servicebolaget

Anmäl också din flytt till servicebolaget, både när du flyttar in (inflyttningsanmälan) och när du flyttar ut (utflyttningsanmälan). Det är viktigt att göra flyttanmälan så att servicebolaget t.ex. ska kunna byta till rätt namn på postlådan eller kunna öppna dörren till ditt hem om du har glömt nyckeln i bostaden.

Ladda ner en färdig blankettmall för flyttanmälan eller gör anmälan på webbplatsen hos fastighetens servicebolag. Information om det servicebolag som den aktuella fastigheten anlitar hittar du på de objektspecifika sidorna och på fastighetens anslagstavla.

Här kan du ladda ner en blankettmall för flyttanmälan till servicebolaget (PDF-fil).