Förmögenhetsgräns

Du kan beviljas en bostadsrättsbostad hos Vaso om du är myndig och inte i Åboregionen har en ägarbostad som tillgodoser ditt bostadsbehov eller tillräcklig förmögenhet för att kunna köpa en. Förmögenhetsgränsen gäller inte sökande som har fyllt 55 år.

Förmögenhetsgränsen bestäms bostadsspecifikt

Förmögenhetsgränsen är lägenhetsspecifik och bestäms i förhållande till bostadens bostadsrättsavgift och läge. Om din förmögenhet överskrider de gränser som fastställs i bostadsrättslagen är vi tvungna att erbjuda bostaden till nästa sökande. Sökande som överskrider förmögenhetsgränsen kan väljas till bostadsrättshavare om det inte finns andra sökande till den aktuella bostaden.

Förmögenhetsutredningar till Vaso

Innan bostadsrättsavtalet undertecknas kontrollerar vi alltid att du uppfyller villkoren för att få bostadsrätt. Vänligen skicka i detta syfte en förmögenhetsutredning samt en kopia av den senaste förhandsifyllda skattedeklarationen till adressen vaso@vaso.fi. Vi skickar förmögenhetsutredningarna för godkännande till den stad eller kommun där du har valt ett hem.

Logga in på webbplatsen MinSkatt för att komma till din förhandsifyllda skattedeklaration.

Gå till webbplatsen MinSkatt.

Om du har en ägarbostad behöver vi ett försäljningsdokument för bostaden, t.ex. köpebrev eller uppdragsavtal. Dessutom behöver vi en utredning över din eventuella övriga förmögenhet – t.ex. en skärmdump från din nätbank, där nuvärdet för dina aktier eller fonder framgår. Lån minskar din förmögenhet – det lönar sig därför att informera oss om eventuella lånebelopp, t.ex. med en skärmdump från nätbanken.