Frågor och svar

På denna sida hittar du svar på ofta ställda frågor.

 • Hur ansöker man om bostad?


  För att ansöka om en Vaso-bostad behöver du först ett ordningsnummer till bostadsrätt. För att hjälpa dig har vi sammanställt en detaljerad kom-ihåg-lista om ansökningsprocessen.

 • Hur får jag information om lediga bostäder?


  När du har gjort en bostadsansökan ser du de bostäder som är på väg att bli lediga. Om du är intresserad av Vasos bostäder, rekommenderar vi att du genast fyller i en bostadsansökan. Den fungerar som sökvakt, vilket innebär att du efter inlämnad bostadsansökan får information per e-post om bostäder som uppfyller dina kriterier och som snart blir lediga. Du förbinder dig inte till något genom att lämna in en bostadsansökan

  Om du vill kan du också komma till vårt kontor på Fredsgatan 4 i Åbo för att höra dig för om bostäder som är på väg att bli lediga.

 • Kan man i något skede köpa bostaden så att man äger den helt?


  Nej, det kan man tyvärr inte. Bostadsrättsavtalet ger den boende besittningsrätt till bostaden, och rätten kan ärvas eller överföras till en familjemedlem.

 • Är alla bostadsrättsbostäder familjebostäder?


  Vårt bostadsutbud består av allt från ettor till sexrummare.

 • Finns det några begränsningar för vem som kan bli bostadsrättsinnehavare?


  Det finns inga inkomstgränser för våra bostadsrättsbostäder, men det finns förmögenhetsgränser för sökande under 55 år. Enligt dem får sökanden till exempel inte i samma område ha en ägarbostad som tillgodoser bostadsbehovet.Information om de exakta gränserna i euro får du alltid på vårt kontor.

  Läs mer om förmögenhetsgränserna.

 • Vad är ett ordningsnummer till bostadsrätt och varför behövs det?


  Ordningsnumret till bostadsrätt avgör vem som får en bostad. Om det finns flera sökande till samma bostad har personen med det lägsta ordningsnumret företräde.

  Ordningsnumret beviljas av den kommun eller stad där bostaden som du ansöker om ligger. Ansök om ordningsnummer här.

  Om du vill kontrollera om du redan har ett ordningsnummer hittar du kontaktuppgifterna till kommunernas bostadsbyråer här.

  Ett ordningsnummer är förbrukat när den bostadssökande har mottagit en bostad och tecknat ett bostadsrättsavtal utifrån numret. Läs mer om ordningsnummer till bostadssrätt.

 • Hur lång tid tar det att få en bostad?


  Det är omöjligt att ange en exakt kötid eftersom kötiden bl.a. beror på ditt ordningsnummer och på vad för slags bostad du ansöker om och i vilket område bostaden ligger.

  I många fall kan vi mycket snabbt erbjuda en bostad som motsvarar den sökandes behov, men till vissa objekt är kötiderna längre. Utbudet av lediga bostäder varierar nästan från dag till dag.

 • Är bostadsrättsboende dyrare än att bo i en hyres- eller ägarbostad?


  När man jämför boendekostnader är det viktigt att räkna med alla relevanta kvalitetsfaktorer, t.ex. bostadens utrustningsnivå och läge samt de risker som har med bostadens besittningsform att göra. Kostnaderna för bostadsrättsboende är rimliga jämfört med hyresboende, och för en bostadsrättsbostad krävs inget stort lån.

 • Är husdjur välkomna?


  Husdjur är välkomna. Det viktiga är att husdjuren inte stör grannarna eller orsakar skada på fastigheten.

 • Hur stor är bostadsrättsavgiften?


  Bostadsrättsavgifterna varierar mellan 5 000 och 60 000 euro. Avgiften beror bl.a. på bostadens storlek och läge och på fastighetens ålder.

 • Vilka andra avgifter måste jag betala?


  månaders bruksvederlag. Avgiften återbetalas vid utflyttningen om bostaden är i skick och alla vederlag har betalats.

  Under boendetiden betalar du ett månatligt bruksvederlag, som i alla Vasobostäder innefattar bredbandsförbindelse.

  För vattenförbrukningen betalar du en vattenavgift/förskottsavgift för vatten, efter antalet personer i bostaden. Nästan alla fastigheter har lägenhetsvisa vattenmätare, och utifrån mätarställningen skickas utjämningsfakturor under året.

  I de flesta objekten tillämpas en separat bilplatsavgift, men i många objekt ingår avgiften även i bruksvederlaget.

 • Ingår vatten och el i bruksvederlaget?


  Som boende betalar du själv för den el som används i bostaden. Vaso skaffar genom konkurrensutsättning en förmånlig option att köpa el, som du kan välja om du vill. Vasos Gröna kort ger som boendeförmån ett erbjudande av Åbo Energi.

  Utöver bruksvederlaget betalar du en vattenavgift/förskottsavgift för vatten, efter antalet personer i bostaden. Nästan alla objekt har lägenhetsvisa vattenmätare, och då betalas vattenförbrukningen efter den faktiska förbrukningen genom utjämningsfakturering några gånger per år.

 • Utför Vaso renoveringar i bostäderna?


  Vaso ansvarar för underhållet av fastigheterna. Bostäderna erbjuds alltid i gott skick, vid behov gör vi därför en ytrenovering i samband med att bostaden får en ny boende.

 • Får man renovera en Vaso-bostad efter eget tycke?


  Ja, vi rekommenderar att var och en gör sitt hem trivsamt för sig själv. Före en renovering är det ändå bra att komma överens om saken med Vasos disponent.

 • Vem sköter bolagets underhålls- och gårdsarbeten?


  Underhållsarbeten sköts i regel av ett servicebolag, men de boende kan även sinsemellan komma överens om talko.

 • Boendedemokrati – förekommer det?


  Vasos boende har goda påverkansmöjligheter. Det sitter alltid två boenderepresentanter i Vasos styrelse. Fastigheterna har boendekommittéer och minst två gånger per år hålls boendestämma.

 • Vem äger Vaso?


  Åbo stad äger 56,7 procent av bolaget. Resten av aktierna ägs av grannkommunerna och byggherrebolag.

 • Kan jag byta Vaso-bostad vid behov?


  Ja, absolut. Vi har velat göra bostadsbyten så enkla som möjligt. Först ska du ansöka om ett nytt ordningsnummer till bostadsrätt. Det lönar sig att ansöka om ett nytt nummer även om en flytt inte är aktuell för tillfället.

  När en lämplig bostad dyker upp kan bostadsrättsavgiften från den nuvarande bostaden överföras till den nya bostaden. En förutsättning för ett bostadsbyte är att den boende har fullgjort sina skyldigheter gällande den nuvarande bostaden och inte har fått några anmärkningar för störande av ordningen.

  Läs mer om bostadsbyte.

 • Hur går det till när jag flyttar ut och när får jag tillbaka bostadsrättsavgiften?


  Tiden för överlåtelse av bostadsrätt, dvs. uppsägningstiden, är tre månader räknat från den dag då Vaso mottar överlåtelseanmälan. Överlåtelseanmälan ska göras skriftligt.

  Bostadsrättsavgiften och garantiavgiften återbetalas när tiden för överlåtelse har löpt ut. Det bostadsrättsavgiftsbelopp som återbetalas är alltid minst det som du betalade när du flyttade in. En förutsättning för återbetalning är att slutbesiktningen har gjorts och att nycklarna har återlämnats till disponenten.

  Även bostadsrättsavtalet i original ska återlämnas till Vaso. Bostadsrättsavgiften finns på ditt konto eller, i fall av pantsättning, på bankens redovisningskonto inom två veckor från den dag då besittningstiden har löpt ut.