Gör felanmälan

Anmäl till servicebolaget om du upptäcker reparationsbehov eller fel i fastigheten eller ditt hem. I brådskande fall rekommenderar vi att du ringer direkt till det aktuella servicebolagets journummer.

Här kan du kontrollera vad i bostaden som Vaso ansvarar för och vad den boende ansvarar för.

När du ska göra felanmälan eller söker servicebolagets nummer går du först till ditt husbolags adress/namn i fältet nedan. Efter valet dirigeras du vidare så att du kan fylla i blanketten för felanmälan.