Hur ansöker jag om bostad?

Att ansöka om bostadsrättsbostad sker i flera steg – vare sig du ansöker om din första bostadsrättsbostad eller vill byta en Vaso-bostad mot en annan. Det viktigaste är att genast ansöka om ordningsnummer och lämna in en bostadsansökan – den fungerar som din ”sökvakt”. Stegen i ansökningsprocessen beskrivs på denna sida.

Klicka på plustecknet för mer information.

 • 1. Ansök om ordningsnummer.


  Du behöver alltid ett ordningsnummer för att ansöka om en bostadsrättsbostad – även om du redan bor i en Vaso-bostad och vill byta till en annan Vaso-bostad. Ordingsnumret är kommunspecifikt, så om du har flera kommuner där du kan tänka dig att bo ska du alltså ansöka om ett ordningsnummer för varje kommun. 

  Ansök om ordningsnummer

  Ordningsnumret är giltigt tills du har utnyttjat det för att ingå ett bostadsrättsavtal. Du kan med andra ord ansöka om ordningsnummer redan i god tid.

  Läs mer om ordningsnumret

 • 2. Fyll i ansökan, dvs. din sökvakt.


  Lämna in en bostadsansökan när du har bekantat dig med vårt bostadsutbud. Du kan lämna in din bostadsansökan så fort du har ansökt om ordningsnummer, även om ditt ordningsnummer ännu inte har anlänt.

  Ansökan fungerar som en sökvakt och anger vad för slags bostad du ansöker om och i vilka områden. Du förbinder dig inte till något genom att lämna in en ansökan. Ansökan leder endast till att Vaso skickar dig erbjudanden om bostäder som uppfyller dina kriterier. Fyll i bostadsansökan här.

  Ansökan är giltig i 12 månader.

 • 3. Anmäl dig som sökande till en bostad


  När du av Vaso får ett erbjudande om en ledig bostad som intresserar dig anmäler du dig under ansökningstiden som sökande till den aktuella bostaden. Vi erbjuder bostaden till alla sökande vars kriterier den uppfyller.

  Du kan anmäla dig som sökande till så många bostäder du vill Anmälningsanvisningar ingår i de meddelanden vi skickar för att erbjuda dig en bostad som uppfyller dina kriterier.

 • 4. Studera bostadserbjudanden och hitta en lämplig bostad.


  När ansökningstiden för bostaden löper ut erbjuder vi den först till den sökande som har lägst ordningsnummer. Om du har det lägsta numret får du först besluta om du vill ha bostaden eller inte. Innan du fattar beslut får du naturligtvis besöka bostaden.

  Du har ingen skyldighet att ta emot bostaden, så du kan lugnt tacka nej till den om den inte känns som ett lämpligt hem för dig. Att tacka nej påverkar inte på något sätt din ansökningsprocess eller dina möjligheter att få bostad.

 • 5. Säkerställ finansieringen.


  Innan du tar emot en bostadsrättsbostad bör du hos din bank säkerställa att du får ett tillräckligt stort bostadslån för ditt nya hem, om du behöver det. Du kan utnyttja bostadsrättsavtalet som lånesäkerhet. Vid behov kan vi ge dig information om kontaktpersonen hos vår bankpartner så att ni kan diskutera lånefrågor.

  Ska du byta en Vaso-bostad mot en annan, kan du också överföra din nuvarande bostadsrättsavgift till den nya bostaden. Depositionsavgiften är lägenhetsspecifik, så garantin för det kommande hemmet ska betalas före flytten. Vi planerar detaljerna för bostadsbytet tillsammans med dig.

 • 6. Lämna förmögenhetsutredningar till Vaso.


  Om du vill ta emot en bostad kontrollerar vi, innan bostadsrättsavtalet undertecknas, att du uppfyller villkoren för att få bostadsrätt. I detta syfte behöver vi en förmögenhetsutredning av dig samt en kopia av den senaste förhandsifyllda skattedeklarationen. Förmögenhetsgränserna gäller inte dig om du har fyllt 55 år eller ska byta en Vaso-bostad till en annan.

  Om du är under 55 år behöver vi följande utredningar av dig:

  • en kopia av din senaste förhandsifyllda skattedeklaration (länk till bild)
  • om du har en ägarbostad behöver vi ett försäljningsdokument för bostaden, t.ex. köpebrev eller uppdragsavtal
  • en utredning över din eventuella övriga förmögenhet – t.ex. en skärmdump från din nätbank, där nuvärdet för aktier eller fonder framgår
  • kom ihåg att lån minskar din förmögenhet – informera oss därför även om dina lånebelopp, t.ex. med en skärmdump från nätbanken

  Du kan skicka utredningarna per e-post till adressen vaso@vaso.fi eller lämna in dem till vårt kontor.

  Om din förmögenhet överskrider de gränser som fastställs i bostadsrättslagen är vi tvungna att erbjuda bostaden till nästa sökande. Om det inte finns andra sökande till bostaden, kan du få den även om förmögenhetsgränsen överskrids.

  Läs mer om förmögenhetsutredning och förhandsifylld skattedeklaration.


 • 7. Kom överens om flyttdag.


  Vi kommer överens med dig om tidpunkten för när avtalet ska undertecknas och om flyttdagen. Lämna in de nödvändiga förmögenhetsutredningarna (se föregående punkt) till oss innan avtalet ska undertecknas.

 • 8. Underteckna bostadsrättsavtalet.


  Bostadsrättsavtalet undertecknas alltid på Vasos kontor. Bostadsrättsavtalet anger bostaden, bostadsrättsavgiftens storlek, bruksvederlaget och övriga villkor. Innehållet i bostadsrättsavtalet grundar sig på bostadsrättslagen.

  Meddela innan avtalet undertecknas om du planerar att använda bostadsrättsavtalet som säkerhet för ett lån.

 • 9. Betala bostadsrättsavgiften och garantiavgiften.


  I samband med att bostadsrättsavtalet undertecknas får du anvisningar för betalningen av bostadsrättsavgiften och garantiavgiften. Depositionsavgiften motsvarar två månaders bruksavgift. Förfallodagen för betalningarna är två veckor före överenskommen flyttdag.

 • 10. Flytta in i ditt nya hem.


  På den överenskomna flyttdagen får du nycklarna till ditt nya hem på vårt kontor. Kom ihåg att betala bostadsrättsavgiften och depositionsavgiften i god tid före den överenskomna flyttdagen – vi kan tyvärr inte lämna ut nycklarna till dig förrän betalningarna har gjorts.

  När du hämtar nycklarna får du samtidigt anvisningar om hur man betalar bruksvederlaget samt bostadsrättsavtalet, om du inte har lämnat in det till din bank som säkerhet för ett lån.

  Nu är du redo att flytta in i ditt nya hem! Om du vill kan du göra en lätt renovering i bostaden efter egen smak. Om du innan flytten vill förhandla om ändringsarbeten i bostaden kontaktar du fastighetens disponent.