Siirry sisältöön
Artemiksen ensimmäinen hakukierros on sulkeutunut. Jätä asuntohakemus ja osallistu seuraaville kierroksille. Houkuttelevan helppo arki kutsuu sinua!

Att ansöka om en bostad

Det är lätt att ansöka om en bostadsrättsbostad med den elektroniska blanketten – oberoende av om du letar efter din första bostadsrättsbostad eller håller på att byta från ett Vaso-hem till ett annat. Det viktigaste är att genast ansöka om ett ordningsnummer och göra en bostadsansökan, som fungerar som bostadsvakt. På den här sidan hittar du detaljerad information om de olika skedena i ansökan.

På den här sidan har vi samlat omfattande anvisningar för hur man ansöker om en bostadsrättsbostad. Du kan få en bostadsrättsbostad från Vaso om du är myndig och inte äger en bostad i Åbotrakten som motsvarar dina egna behov, eller har tillräcklig förmögenhet för att skaffa en sådan. Förmögenhetsgränsen gäller inte 55 år fyllda sökande.

Klicka på punkten för att få mer information.

För att ansöka om en bostadsrättsbostad behöver du ett ordningsnummer. Numret kan du ansöka om i ARA:s (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet) online-tjänst. Numret som ARA beviljar är riksomfattande, så med det kan du söka bostad var som helst runt om i Finland. Numret kostar 9,20 € och är giltigt i två år eller tills du har ingått ett bostadsrättsavtal där du använt detta nummer.
Du behöver inget ordningsnummer om du vill byta bostad inom samma bostadsfastighet.

När du fått ditt ordningsnummer kan du fylla i ansökan om bostad.

Ansökan fungerar som bostadsvakt, så med dess hjälp berättar du vilken typ av bostad du söker och i vilka områden. Du förbinder dig inte till något då du lämnar in ansökan. När du fyllt i ansökan får du erbjudanden om bostäder som passar dina kriterier. Med ansökan kan du ansöka om fler bostäder samtidigt.

När du fyller i bostadsansökan på webben kan du senare redigera eller ta bort din ansökan genom att logga in via länken som du fått i din e-post eller via den här länken. Du ska registrera dig i tjänsten med nätbankskoder.

Du kan granska giltighetstiden för ditt ordningsnummer i ARA:s online-tjänst. Vänligen observera att du inte kan fylla i bostadsansökan om du inte har ett ordningsnummer eller känner till numrets giltighetstid.

Om du vill byta bostad inom samma bostadsfastighet, fyll i ansökan om detta. Läs mer i punkt 3.

Om du är ny sökande eller om du redan är kund hos Vaso och vill byta till ett annat bostadsområde eller till en annan bostadsfastighet, fyll i bostadsansökan här.

Att byta bostad till en annan Vaso-bostad

För att byta bostad behöver du ett nytt ordningsnummer som du enkelt kan ansöka om i ARA:s online-tjänst. När du fått numret kan du fylla i bostadsansökan. Läs mer i punkt 2.

Att byta bostad inom samma bostadsfastighet

Om du önskar byta bostad inom samma bostadsfastighet behöver du INTE ett ordningsnummer för bostadsbytet. En nuvarande boende har alltid företräde i förhållande till övriga sökande.

Om det finns flera personer som vill byta bostad inom bostadsfastigheten, har den boende som bott längst i sin bostad företräde. Om bostadsbytarna i samma bostadsfastighet har bott lika länge i sina bostäder, har den boende, som har det mindre ordningsnumret i sitt nuvarande bostadsrättsavtal, företräde.

Det är viktigt att du fyller i rätt ansökan så vi vet att du byter bostad inom bostadsfastigheten. Om du vill byta bostad såväl inom den egna bostadsfastigheten som inom Vasos övriga bostadsfastigheter, ska du fylla i två bostadsansökningar: en ansökan om internt byte och en normal bostadsansökan.

När du får ett intressant erbjudande om en ledig bostad från Vaso ska du anmäla dig som sökande till denna bostad under ansökningstiden. Anvisningar för anmälan hittar du i de meddelanden vi skickar dig, där vi erbjuder dig bostäder som passar dina kriterier. Vi erbjuder samma bostad åt alla, vars kriterier bostaden uppfyller. OBS! När ett köperbjudande har sänts till de bostadssökande som har en bostadsansökan, stängs erbjudanderundan och inga nya ansökningar till ifrågavarande bostad tas emot under ansökningsperioden. Du kan anmäla dig som sökande till så många bostäder som du vill. Din bostadssökning upphör när du hittar en bostad.

När ansökningstiden för bostaden gått ut erbjuder vi bostaden till sökanden med företräde. De invånare som ansöker om byte inom samma bostadsfastighet har företräde. Om det inte finns sökande från samma fastighet, erbjuder vi bostaden till den första sökande som har det minsta giltiga ordningsnumret. Om du har det minsta numret får du möjlighet att först av alla bekanta dig med bostaden, varefter du kan fatta ditt beslut. I fråga om nya objekt fattar man sitt köpbeslut på basis av visualiseringsbilder.

Du är inte skyldig att ta emot en bostad, så du kan utan oro tacka nej till en bostad om den inte känns som ett lämpligt hem för just dig. Att du tackar nej påverkar inte ansökningsprocessen eller dina möjligheter att få en bostad och ansökan är fortfarande giltig.

Om du behöver finansiering för att skaffa dig en bostadsrättsbostad, rekommenderar vi att du går vidare i ärendet med din bank redan i samband med att du lämnar in ansökan. Innan du tar emot en bostadsrättsbostad, säkerställ ännu finansieringen. Bostadsrättsavtalet fungerar som säkerhet för lånet i banken.

Om du flyttar från en Vaso-bostad till en annan, kan vi överföra den nuvarande bostadsrättsavgiften till den nya bostaden. Om ditt nuvarande avtal fungerar som säkerhet för lånet i banken, behövs ett samtycke därifrån för byte av säkerhet. Vi planerar detaljerna kring ditt bostadsbyte tillsammans med dig. Garantiavgiften är bostadsspecifik, så garantin för ditt kommande hem ska betalas innan du flyttar in.

När du vill ta emot en bostad, granskas din förmögenhet innan bostadsrättsavtalet undertecknas. För detta behöver vi din senaste förhandsifyllda skattedeklaration samt blanketten Utredning av förmögenhet som förmögenhetsutredning. Förmögenhetsgränserna gäller inte dig om du fyllt 55 år eller om du byter från en Vaso-bostad till en annan.

Vaso uppskattar utifrån de bilagor du lämnat in om du har rätt till en bostad. Behovet av bostad bedöms när du godkänns som innehavare av bostadsrätten. Om du eller någon medflyttande familjemedlem i åldern 18–54 år äger en bostad eller har förmögenhet, kommer detta att beaktas vid bedömningen av familjens bostadsbehov.

Om din förmögenhet överskrider gränserna som föreskrivs i bostadsrättslagen, är vi tvungna att erbjuda bostaden till följande sökande. Om du är den enda sökande till bostaden är det möjligt för dig att få den, även om förmögenhetsgränsen överskrids.

Vi avtalar med dig om en flyttningsdag, då ditt vederlagsansvar börjar och du får nycklarna till bostaden.

Bostadsrättsavtalet undertecknas elektroniskt med nätbankskoder/mobilcertifikat eller enligt separat överenskommelse på Vasos kontor. I bostadsrättsavtalet fastställs bostaden, storleken på bostadsrättsavgiften, bruksvederlaget och övriga villkor. Innehållet i bostadsrättsavtalet grundar sig på bostadsrättslagen.

När alla parter (Vaso/bostadsrättens innehavare) har undertecknat det elektroniska avtalet, får du ett meddelande om undertecknande till din e-post. Dokumentet kan du ladda ner från Visma Sign-tjänstens arkiv, så du kan spara avtalet t.ex. på din egen dator. Om du undertecknar avtalet på Vasos kontor, får du ditt eget exemplar av avtalet med dig genast.

I samband med undertecknandet av bostadsrättsavtalet får du anvisningar för hur bostadsrätts- och garantiavgiften ska betalas. Garantiavgiften motsvarar två månaders bruksvederlag. Förfallodagen för avgifterna är två veckor före den avtalade flyttningsdagen.

Du kan hämta nycklarna till ditt nya hem från vårt kontor den dag avtalet börjar. Vänligen se till att betala bostadsrätts- och garantiavgiften i god tid före den avtalade flyttningsdagen – vi kan tyvärr inte överlämna nycklarna innan avgifterna är betalda. Om du så önskar kan du lätt renovera bostadsrättsbostaden enligt din egen smak. Om du vill förhandla om ändringsarbeten i bostaden innan du flyttar in, kontakta fastighetens disponent.

Kom ihåg att genast på flyttningsdagen registrera dig i vår boendeportal OmaVaso. Via OmaVaso sköter du lätt alla ärenden i anslutning till ditt boende.

Välkommen till ditt nya hem!