Siirry sisältöön
Artemiksen ensimäinen hakukierros on sulkeutunut. Jätä asuntohakemus ja osallistu seuraaville kierroksille. Houkuttelevan helppo arki kutsuu sinua!

För att ansöka om en bostadsrättsbostad behöver du ett ordningsnummer

Numret kan du ansöka om i ARA:s (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet) online-tjänst fr.o.m. 1.9.2023 kl. 9.00.

Numret som ARA beviljar är riksomfattande, så med det kan du söka bostad var som helst runt om i Finland. Numret kostar 9,20 € och är giltigt i två år eller tills du har ingått ett bostadsrättsavtal där du använt detta nummer. Du förbinder dig inte till något då du ansöker om ett ordningsnummer.

Du kan ansöka om ordningsnummer ensam eller tillsammans med andra sökande. Om ni vill ansöka om ett gemensamt ordningsnummer, fyller en sökande i ansökan och lägger till medsökandenas uppgifter. Vänligen observera att den som ansöker om ordningsnummer måste vara myndig och att en person endast kan ha ett giltigt ordningsnummer i gången.

Du behöver inget ordningsnummer om du vill byta bostad inom samma bostadsfastighet. 
Om du vill byta till ett annat Vaso-hem (inte i samma bostadsfastighet) behöver du fortfarande ett giltigt ordningsnummer.

Kom också ihåg att fylla i ansökan om bostad


ARA:s svar på de vanligaste frågorna om det riksomfattande ordningsnumret.

Att ansöka om ordningsnummer

Du kan ansöka om ordningsnummer ensam eller tillsammans med andra sökande. Om ni vill ansöka om ett gemensamt ordningsnummer, fyller en sökande i ansökan och lägger till medsökandenas uppgifter. Vänligen observera att den som ansöker om ordningsnummer måste vara myndig och att en person endast kan ha ett giltigt ordningsnummer i gången.

Man kan också ansöka om ordningsnummer med en pappersblankett. Ansökningsblanketten hittar du på webbsidan ara.fi, där du kan skriva ut den. Du kan också hämta blanketten från Vasos kontor. Blanketten skickas in till ARA antingen per post eller e-post:

Postal address: ARA, PO Box 30, 15141 Lahti
Email: asumisoikeus@ara.fi

På ansökningsblanketten hittar du uppgifter för betalning av ordningsnumret och kvittot över betalningen ska skickas in tillsammans med ansökningsblanketten.

Blanketterna i pappersform handläggs i den ordning de kommit in. Det går snabbast att få ordningsnumret via e-tjänsten.

Man kan inte beställa ordningsnummer per telefon.

Varför behöver jag ett ordningsnummer?

Mottagaren av en bostadsrättsbostad bestäms på basis av ordningsnumret. När ansökningstiden för bostaden gått ut erbjuder vi bostaden till sökanden med företräde. De invånare som ansöker om byte inom samma bostadsfastighet har företräde. Om det inte finns sökande från samma fastighet, erbjuder vi bostaden till den första sökande som har det minsta giltiga ordningsnumret.

Du är inte skyldig att ta emot en bostad, så du kan utan oro tacka nej till en bostad om den inte känns som ett lämpligt hem för just dig. Att du tackar nej påverkar inte ansökningsprocessen eller dina möjligheter att få en bostad och ansökan är fortfarande giltig.

Att betala och få numret

Betala ordningsnumret som en online-betalning i samband med ansökan. När betalningen lyckats får du ett ordningsnummer. Du ser ditt eget ordningsnummer i ordningsnummerregistret genast efter beviljandet. Du får också ett meddelande om det beviljade ordningsnumret via Suomi.fi-tjänstens meddelandefunktion, antingen per e-post eller per brev, beroende på dina Suomi.fi-inställningar. Om du har valt SMS-alternativet i din ansökan, får du uppgifterna om ditt ordningsnummer även som SMS.

När du fått ordningsnumret, fyll i bostadsansökan.

Kontrollera ditt ordningsnummer eller uppdatera information

You can check your queue number by logging in to the ARA queue number register. The register displays your queue number and its validity, as well as a summary of your queue number application.

You can update your details and the contact details of the other number holders on your queue number application. You can also modify the details in your queue number application concerning your family members and housing preferences.

New number holders cannot be added to an existing queue number.

You can only remove yourself as a holder of the queue number by relinquishing your queue number. If you want to relinquish your number completely, every holder of the queue number must relinquish their holding in it.

Att avstå från ordningsnumret

Om du vill avstå från ditt ordningsnummer innan tidsfristen löper ut kan du göra detta i ordningsnummerregistret. Ordningsnumret upphör automatiskt att gälla efter utgångsdatumet, så man behöver inte avstå från det separat, om det inte finns någon annan anledning till att göra det.

Vänligen observera att du kan avstå från ordningsnumret endast för din egen del. Om det finns flera innehavare till ordningsnumret ska var och en själv avstå från numret.

Behovet att avstå från numret kan till exempel bero på skilsmässa, varvid man vill avstå från det gemensamma ordningsnumret så att numret förblir giltigt endast för den ena parten. Då måste den andra parten avstå från ordningsnumret. Efter avståendet förblir numret giltigt för den ena parten i enlighet med den ursprungliga tidsfristen. Alternativt kan båda parter avstå från det gemensamma ordningsnumret och ansöka om helt nya ordningsnummer åt sig själva.

ARA svarar på frågor i anslutning till ordningsnumren:

E-post: asumisoikeus@ara.fi

ARA:s avgiftsfria telefontjänst tisdagar kl. 9–11 och onsdagar kl. 12–14

Tfn 029 525 0990