Siirry sisältöön

Du kan få en bostadsrättsbostad från Vaso om du är myndig och inte äger en bostad i Åbotrakten som motsvarar dina egna behov, eller har tillräcklig förmögenhet för att skaffa en sådan. Förmögenhetsgränsen gäller inte 55 år fyllda sökande eller personer som byter bostadsrättsbostad.

Förmögenhetsgränsen fastställs enligt bostad

Förmögenhetsgränsen är bostadsspecifik. Om din förmögenhet överskrider gränserna som föreskrivs i bostadsrättslagen, är vi tvungna att erbjuda bostaden till följande sökande. En sökande som överskrider förmögenhetsgränsen kan väljas till innehavare av bostadsrätten om det inte finns andra sökande till bostaden i fråga.

Förmögenhetsutredningar till Vaso

Innan bostadsrättsavtalet undertecknas kontrollerar vi förmögenheten hos de personer i åldern 18–54 år som flyttar in i bostaden. Du behöver inte lämna in en förmögenhetsutredning om du har fyllt 55 år eller om du ska byta bostad.
 
För detta ändamål ska du lämna in din senaste förhandsifyllda skattedeklaration samt blanketten Utredning av förmögenhet (blankett ARA 66). Båda blanketterna ska lämnas in för alla 18 år fyllda personer som flyttar in i bostaden till e-postadressen myynti@vaso.fiVänligen observera att det ur datasäkerhetssynvinkel säkraste sättet att skicka utredningarna är att lämna in dem skriftligen till Vasos kontor

Du ska alltså lämna in följande uppgifter för alla personer över 18 år som flyttar in i bostaden

  • den senaste förhandsifyllda skattedeklarationen för alla personer över 18 år som flyttar in i bostaden. De förhandsifyllda skattedeklarationerna får du genom att logga in i tjänsten MinSkatt.fi
  • blanketten Utredning av förmögenhet ifylld (blankett ARA 66).
  • om din familj har en ägarbostad behöver vi ett dokument över försäljningen av bostaden, såsom ett köpebrev eller uppdragsavtal.
  • om din familj har annan förmögenhet, såsom till exempel en sommarstugefastighet, andelar i arvtagares fastigheter eller andelar i fastighetssammanslutningar, ska en kopia av beslutet om fastighetsskatt lämnas in.
  • om din familj har aktier, fondinvesteringar e.d, ska utredningar över dessas värde lämnas in, till exempel som en skärmdump från nätbanken, där dina aktiers och fonders aktuella värde syns.
  • beloppet för ett eventuellt (bo)lån, till exempel som en skärmdump av kontoutdraget från nätbanken.

Den förhandsifyllda skattedeklarationen får du genom att logga in i tjänsten MinSkatt.fi.

Instructions for applying for a pre-completed tax return in MyTax.

Här är några av de vanligaste frågorna angående inlämnande av förmögenhetsutredningar till sammanslutningarna, samt ARA:s svar     

Bostadsbehov och förmögenhet

Bostadsrättssammanslutningen utreder din familjs behov av en bostadsrättsbostad innan du kan ingå ett bostadsrättsavtal.

Bostadsrättssammanslutningen bedömer utifrån de bilagor du lämnat in om du har rätt till en bostad. Behovet av bostad bedöms när du godkänns som innehavare av bostadsrätten. Om du eller någon medflyttande familjemedlem i åldern 18–54 år äger en bostad eller har förmögenhet, kommer detta att beaktas vid bedömningen av familjens bostadsbehov.

When is a family not entitled to När är en familj inte berättigad att göra ett bostadsrättsavtal?enter into a right-of-occupancy agreement?
  • Familjen äger en motsvarande bostad
  • Din familj anses inte ha behov av en bostadsrättsbostad om du eller någon av dina familjemedlemmar i åldern 18–54 år har en ägobostad på ansökningsområdet som till sitt läge, sin storlek, sin utrustningsnivå, sina boendekostnader och sina övriga egenskaper rimligt motsvarar bostadsrättsbostaden du ansökt om.
Familjens förmögenhet överskrider en viss gräns

Familjen anses inte ha behov av en bostadsrättsbostad om familjen har så stor förmögenhet att man kan finansiera minst 50 % av det gängse priset för bostaden man ansöker om eller för en motsvarande bostad, eller grundligt renovera sin ägarbostad på ansökningsområdet så den motsvarar bostaden man ansöker om. Bostadsrättssammanslutningen fastställer förmögenhetsgränsen. Gränsen bedöms på basis av den sökta bostadens läge.

Exempel på bedömning av förmögenhet

Familjen Hietanen (Heikki 35 år, Anni 32 år + två barn) har ansökt om en bostadsrättsbostad på 90 m² i Helsingfors.

Förmögenhetsgränsen beräknas på följande sätt:

90 m² x 4 134 euro = 372 060 euro / 50 % = 186 030 euro

Vid beräkningen har man använt priset för en gammal aktielägenhet i motsvarande storlek (Statistikcentralen).

Familjens förmögenhet:
Familjen Hietanen har en sommarstuga värd 50 000 euro och 40 000 euro på sitt sparkonto. Den sammanlagda förmögenheten är 90 000 euro, dvs. under 186 030 euro.

Familjen är berättigad till en bostadsrättsbostad.