Siirry sisältöön

På den här sidan har vi samlat frågor i anslutning till bostadssökning.

För att ansöka om en Vaso-bostad behöver du ett ordningsnummer för bostadsrätt samt en giltig bostadsansökan.

Ansökan fungerar som en s.k. bostadsvakt, med andra ord får du alltid ett köperbjudande då en bostad som motsvarar dina sökvillkor kommer till salu. Med ansökan ansöker man inte om en viss bostad eller fastighet. Då du bekantat dig med bostadens uppgifter kan du anmäla att du ansöker om bostaden. OBS! När ett köperbjudande har sänts till de bostadssökande som har en bostadsansökan, stängs erbjudanderundan och inga nya ansökningar till ifrågavarande bostad tas emot under ansökningsperioden.  

För att hjälpa dig har vi sammanställt en detaljerad minneslista över ansökningsprocessen.

Ordningsnumret för bostadsrätt avgör vem som får en bostad. Om fler än en sökande ansöker om samma bostad, prioriteras den som har det lägsta ordningsnumret och bostaden erbjuds först åt hen. 
En boende som ansöker om byte inom samma bostadsfastighet har alltid företräde i förhållande till de övriga sökande.

Hur ansöker man om ordningsnumret?
Ordningsnumret får man från ARA:s ordningsnummerregister. Det är en e-tjänst som man måste logga in i, till exempel med nätbankskoder. Tjänsten kan användas med webbläsare både på dator och på en mobil enhet.

När du har fyllt i ansökan om nummer och betalt ordningsnumret (9,20 €), ser du ditt ordningsnummer genast i online-tjänsten. Ordningsnumret är giltigt i två år.

Då du har en giltig bostadsansökan får du information om lediga bostäder som motsvarar dina önskemål. Bostadsansökan är giltig i ett år. Du kan också komma till vårt kontor på Fredsgatan 4 i Åbo och diskutera bostadsärenden med oss.

Det är omöjligt att ange den exakta väntetiden, eftersom situationen påverkas av sökandens ordningsnummer och tillgången till de sökta bostäderna. Till exempel ansöks det oftare om små bostäder än stora familjebostäder via oss. I ansökan för varje enskild bostad deltar olika sökande med olika ordningsnummer. I många fall kan vi snabbt erbjuda sökanden en bostad som uppfyller hens behov, men till vissa fastigheter kan man få köa länge.

Det finns inga inkomstgränser för våra bostadsrättsbostäder. För personer under 55 år finns det förmögenhetsgränser. Enligt dessa får den sökande till exempel inte ha en ägarbostad som motsvarar boendebehovet i samma område. Information om de exakta gränserna i euro för varje bostad får du alltid på vårt kontor. Företag kan inte ansöka om bostadsrättsbostäder.

När man jämför boendekostnader är det viktigt att beakta alla faktorer i anslutning till boendet, bl.a. priset, bostadens storlek, utrustningsnivå, läge och riskerna i anslutning till hur bostaden förvaltas. Bostadsrättsboende är förmånligt och bevisligen billigare än att bo på hyra. När du bor i en bostadsrättsbostad känner du till dina boendekostnader och är inte bunden till ett stort banklån.

Bostadsrättsavgifterna varierar mellan 5 000 och 60 000 euro. Storleken på bostadsrättsavgiften beror på bl.a. bostadens storlek, läge och fastighetens ålder.

Före man flyttar in ska man betala en garantiavgift som motsvarar två månaders bruksvederlag och som återbetalas då man flyttar ut, förutsatt att bostaden har överlämnats i enlighet med anvisningarna och vederlagen betalts. Under boendetiden betalar man månatligen bruksvederlag, som i alla Vasos bostäder även inkluderar uppvärmning (Obs! Inte Soininen) och bredbandsanslutning. För vattenförbrukningen uppbärs en vattenavgift/vattenförskottsavgift, som baserar sig på antalet personer som bor i bostaden. I nästan alla fastigheter finns en egen vattenmätare i varje bostad, och utjämningsfakturering enligt förbrukningssiffrorna görs i regel två gånger i året. I de flesta objekt finns en separat bilplatsavgift, men i många objekt ingår även den i bruksvederlaget. 

Invånaren betalar själv den el som hen förbrukar i bostaden. Utöver bruksvederlaget uppbärs en vattenavgift/vattenförskottsavgift, som baserar sig på antalet personer som bor i bostaden. I nästan alla objekt finns en egen vattenmätare i varje bostad, så vattenförbrukningen debiteras enligt den faktiska förbrukningen, baserat på en utjämningsfakturering några gånger per år. Uppvärmingselen hör till vederlaget förutom i fastigheten Soininen i Nådendal.

I fråga om förbrukningselen ska den boende göra ett eget elavtal, förutom i fastigheterna Kauppilanrinne, Tiroli, Suopellonrivi, Sinipiianrivi, Keijulinna I och II, Haikarinlinna, Orkonkatu 7 och Tammistonpuisto i Nådendal, för vars del Vaso fakturerar den boende även för förbrukningselen.

Vårt utbud av bostäder sträcker sig från kompakta enrummare till familjebostäder med upp till 6 rum.

Boende, vars avtal har inletts 1.10.2018 eller därefter, har inte rätt att röka någonstans på fastighetens område (bakgård, framgård, gemensamma gårdsområden, parkeringsplats etc.). Rökningsförbudet gäller även e-cigarretter och de boendes gäster. På så sätt går Vaso småningom mot rökfrihet. I fastighetens ordningsregler kan ett rökområde finnas särskilt anvisat. Våra nya objekt är helt rökfria.

Helt rökfria fastigheter är för tillfället:

  • Prinssi, S:t Karins
  • Kartanonpuisto, S:t Karins
  • Melodia, Reso
  • Ruustinna, Reso
  • Jokihelmi, Lundo
  • Villa Gardberg, Åbo
  • Pääskynlinna, Åbo (ska vara färdigställt 2023)
  • Lehtokerttu, Reso

Sällskapsdjur är välkomna hos Vaso. Sällskapsdjuren får dock inte orsaka skada eller störningar för de andra invånarna eller för bostaden/fastigheten.

Ja, absolut. Vi har försökt göra det så lätt som möjligt att byta från en bostadsrättsbostad till en annan.

Man kan göra en ny bostadsansökan när man bott i bostaden i 6 månader. När du hittat en lämplig bostad ger vi råd om hur det lönar sig att gå vidare i fråga om bytet av bostad. En förutsättning för bytet är att skyldigheterna i fråga om den nuvarande bostaden har uppfyllts på ett korrekt sätt och att den boende inte har fått några anmärkningar på grund av störande beteende. Det går lätt att överföra bostadsrättsavgifterna i samband med byten inom Vaso. Om bostadsrättsavtalet innehas av banken som säkerhet för ett lån, kräver överföringen samtycke från panthavaren.

Den som byter bostad betalar överlappande vederlag för båda bostäderna för de dagar som flytten kräver. Om detta avtalas innan avtalet undertecknas.

Uppsägningstiden för bostadsrätten är tre månader räknat från den dag då anmälan om uppsägning tas emot av Vaso. Uppsägning av bostadsrätten görs skriftligen.
Vaso sköter försäljningen av bostaden, så invånaren är inte ansvarig för försäljningen. Den bortflyttande invånarens kontaktuppgifter lämnas ut till sökande för att man ska kunna avtala om visning av bostaden. Bostadsrätts- och garantiavgiften återbetalas efter utgången av uppsägningstiden, även om inflyttningsdagen för nästa boende ännu inte är känd. Bostadsrättsavgiften som återbetalas är alltid minst samma belopp som den boende betalade då hen flyttade in. Villkoret för återbetalningen är att bostaden är granskad och nycklarna har lämnats in till Vasos kontor. Bostadsrättsavgiften återbetalas inom två veckor efter besittningstidens utgång. 

Vaso ansvarar för underhållet av bostäderna och fastigheterna. Bostäderna erbjuds till den nya invånaren i snyggt skick. När de boende byts ut bedömer disponenten i samband med flyttningsgranskningen huruvida det finns behov av ytrenovering.

Javisst, hos oss får den boende göra sitt hem trivsamt för hen själv. Innan renoveringen lönar det sig dock att avtala om saken med Vasos disponent.

I regel utförs servicearbetena av servicebolaget, men de boende kan sinsemellan komma överens om att ordna talko. Skötseln av fram- och bakgården ligger på den boendes eget ansvar.

Tyvärr är det inte det. Bostadsrättsavtalet ger den boende besittningsrätten till bostaden, vilken också går i arv och kan överföras till en familjemedlem (efter 2 års boende).

Du kan hyra ut din bostad till en annan person om du har bott där i minst 2 år och till exempel ditt jobb eller din studieplats tillfälligt flyttas till en annan ort. Innan du hyr ut bostaden ska du säkerställa hos Vasos bostadsförsäljning att det är möjligt att hyra ut bostaden.

Hyresavtalet ska vara tidsbundet (max 2 år) och du ska lämna in en kopia av hyresavtalet till Vaso och observera att du som hyresvärd ansvarar bl.a. för att hyresgästen betalar vederlaget. En bostadsrättsbostad kan inte skaffas i investeringssyfte.

De boende har möjlighet att påverka ärendena i sin egen fastighet genom att delta i boendestämmorna och verksamheten. I fastigheterna finns det boendekommittéer och minst en gång om året hålls en boendestämma. Också i Vasos styrelse finns det boenderepresentanter.

Åbo stad äger 56,7 %. Resten av aktierna ägs av grannkommunerna och byggherrebolagen.