Imprint

Det här avtrycket uppdaterades senast den 31.8.2022.

Ägaren till denna webbplats är:

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy
Rauhankatu 4, 20100 TURKU
Finland
E-post: if.osav@osav
Telefonnummer: 02-2747000

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy :

Maria Aspala

1. Allmänst

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.