Lojalitetsbonus

Om du har bott i Vasos bostäder utan avbrott i 8, 15, 20 eller 25 år, antingen som bostadsrättshavare eller hyresgäst, har du rätt till en lojalitetsbonus. Bonusen är avsedd för renovering eller inredning av ditt Vaso-hem.

LOJALITETSBONUS FRÅN OCH MED 1.1.2017

År som berättigar till bonus samt €-belopp:

 • efter 8 års boende 10 €/graderade kvadratmeter
 • efter 15 års boende 15 €/graderade kvadratmeter
 • efter 20 års boende 25 €/graderade kvadratmeter
 • efter 25 års boende 25 €/graderade kvadratmeter

Kom ihåg att ansöka om lojalitetsbonus när du har uppnått boendeåren!

Belöning för långvarigt boende – så här fungerar lojalitetsbonus

 • För att få lojalitetsbonusen lämnar du in en ansökan till Vaso. När du ansöker om bonusen måste du intyga antalet boendeår med ett myndighetsintyg eller på något annat tillförlitligt sätt – i synnerhet om du bott i ett Vaso-hem i över 15 år. Om du har flyttat in hos Vaso i november 2007 eller senare finns boendeuppgifterna i Vasos system.
 • Du kan använda bonusen till att renovera ditt Vaso-hem eller till att byta vitvaror (diskmaskin endast i de fastigheter där en sådan ingår i den ursprungliga utrustningen), skåp eller motsvarande utrustning i bostaden. En renovering kan innebära t.ex. tapetsering, målning eller ett nytt golv.
 • Innan du får bonusen och påbörjar en renovering bedöms din bostad av disponenten och ett renoveringsproffs.
 • Du kan inte omvandla lojalitetsbonusen till en annan förmån, utan den måste användas på Vaso-bostaden.
 • Du kan utnyttja hushållsavdraget i beskattningen om du beställer och själv betalar arbetsandelen av renoveringen.
 • Du kan utnyttja lojalitetsbonusen i anslutning till en mera omfattande renovering i fastigheten, om en sådan genomförs vid lämplig tidpunkt. Fråga om dessa planer vid boendestämman eller av disponenten.
 • Bonusen blir tillgänglig för dig enligt den senaste årsgränsen (med tillhörande eurobelopp) som du passerat, med följande begränsningar:
  • det går inte att samla ihop och utnyttja flera bonusar, t.ex. 20 och 25 års lojalitetsbonus, samtidigt
  • förmånen måste utnyttjas inom tre år från att årsgränsen passerades, med undantag för 8-årsförmånen, som måste utnyttjas inom fyra år
  • den som har fått den gamla Kymppi-bonusen kan inte längre få en förmån vid 8-årsgränsen.

Lojalitetsbonusen kan tyvärr inte utnyttjas under bostadens uppsägningstid. Vaso förbehåller sig rätten att av grundad anledning från fall till fall fatta beslut som avviker från ovan nämnda regler.