Ordningsnummer till bostadsrätt

Vem som får en bostadsrättsbostad avgörs alltid av ordningsnumret till bostadsrätt. Om det finns flera sökande till en bostad är det sökanden med det lägsta ordningsnumret som får bostaden.

Ordningsnumret beviljas alltid av den kommun där bostadsrättsbostaden ligger. Du kan ansöka om ordningsnummer i god tid – ju tidigare du gör det desto lägre ordningsnummer får du.

Ett ordningsnummer till bostadsrätt är avtalsspecifikt. Du kan med ett och samma nummer anmäla dig som sökande till flera Vaso-bostäder som intresserar dig. Ett ordningsnummer är förbrukat först efter att ett bostadsrättsavtal har tecknats utifrån det aktuella numret.

Ansök om ordningsnummer

Elektroniskt på webben.

Ansök om ordningsnummer genast

Skriftligt per post

Fyll i och skriv ut vidstående blankett

På Vasos kontor

På adressen Fredsgatan 4, Åbo

Den elektroniska blanketten för ansökan om ordningsnummer går automatiskt till de önskade kommunerna. Om du skriver ut och undertecknar ansökningsblanketten måste du lämna in den direkt till bostadsbyrån i den önskade kommunen eller till Vasos kontor på adressen Fredsgatan 4, 20100 Åbo.

Obs! Sammanslagningen av kommunerna S:t Karins och Pikis har påverkat ordningsnumren: med nummer som sökts före 2009 kan man endast ansöka om bostäder som ligger i ”den gamla kommunen”. Med nummer som sökts i den gamla S:t Karins kommun kan man med andra ord endast ansöka om bostäder i S:t Karins och med nummer som sökts i den gamla Pikis kommun kan man endast ansöka om bostäder i Pikis. Med nummer som beviljats fr.o.m. 1.1.2009 kan man ansöka om bostadsrättsbostäder i hela det nya S:t Karins, inklusive Pikis.

Kontaktinformation till bostadsbyråerna

BOSTADSBYRÅN I S:T KARINS
Samservicepunkten i S:t Karins
Lautakunnankatu 4
20780 S:t Karins
tfn 02 5884 010
palvelupiste@kaarina.fi

Samservicepunkten i Pikis (biblioteket)
Hadvalantie 9
21500 PIKIS
tfn 02 5884 020

BOSTADSBYRÅN I LUNDO

Kirkkotie 13
21420 Lundo
tfn 02 4873 300
marjo.naatula@lieto.fi

BOSTADSBYRÅN I NÅDENDAL
Käsityöläiskatu 2
21100 Nådendal
tfn 02 4345 207
henriikka.koskelainen@naantali.fi

BOSTADSBYRÅN I RESO
tfn 02 4343 111 (växel)
raision.kaupunki@raisio.fi

BOSTADSBYRÅN I ÅBO
Fastighetsverket
Trädgårdsgatan 1
20100 Åbo
tfn 02 2624 176
sirpa.kontturi@turku.fi