Siirry sisältöön
Artemiksen ensimmäinen hakukierros on sulkeutunut. Jätä asuntohakemus ja osallistu seuraaville kierroksille. Houkuttelevan helppo arki kutsuu sinua!

Vid varje Vaso-fastighet finns det ett parkeringsområde som är avsett för de boende. Det förekommer skillnader mellan fastigheterna i prissättningen och reserveringen av parkeringsplatser. Närmare uppgifter om din egen fastighet får du av din disponent.

Det är tillåtet att parkera endast på områden som anvisats för detta ändamål och parkeringsområdena är avsedda för fordon som används av de boende. Fordon som övergivits eller tagits ur bruk, delar av dem eller husvagnar ska inte förvaras på fastighetens område. Ägaren till skrotfordon ansvarar för kostnaderna för bortforslingen.

Vänligen notera att de anvisade gästplatserna är avsedda för kortvarig parkering för gäster och ska därmed inte användas av dem som bor i fastigheten.

eParking

I Vasos nya och renoverade fastigheter sker reservering av parkeringsplats, hantering av värmestolpen samt betalning från och med 2019 via eParking-applikationen, där den boende själv reserverar och säger upp sin egen parkeringsplats. Alla eParking-platser är avgiftsbelagda och avgiften fastställs enligt typen av parkeringsplats. Elen från stolpen faktureras enligt förbrukning. Det är möjligt att ladda elbilar i alla fastigheter där man använder eParking, eftersom man i dessa fastigheter har installerat nödvändig utrustning för detta ändamål. 

eParking används i följande fastigheter:
 • Ahterikatu 10, på adressen Ahterikatu 10, Åbo
 • Kankaristonrivi, på adressen Kuoppamäenkuja 3, Åbo
 • Kappakuja, på adressen Kappakuja 1, Åbo
 • Jokihelmi, på adressen Karjatie 12, Lundo
 • Kartanonpuisto, på adressen Kartanontie 5b, S:t Karins
 • Keijulinna I & II, på adressen Linnavuorenkatu 9 / Keijunkuja 1, Nådendal
 • Kesäpouta, på adressen Vesalankuja 8, Åbo
 • Laitainen, på adressen Laitainen 1, Åbo
 • Lehdokki, på adressen Hyvättyläntie 16, Lundo
 • Melodia, på adressen Tornikatu 15, Reso
 • Myllymatinsato, på adressen Paavinkatu 25, Åbo
 • Pihapolku, på adressen Kotikoivunkatu 4, Åbo
 • Prinssi, på adressen Mäkiläkatu 3 & 8, S:t Karins
 • Rauninaukio, på adressen Rauninaukio 2, Åbo
 • Reelinkikatu 5, på adressen Reelinkikatu 5, Åbo
 • Ruustinna, på adressen Kirkkoväärtinkuja 1b, Reso
 • Sinipiianrivi, på adressen Linnavuorenkatu 14, Nådendal
 • Villa Gardberg, på adressen Kärsämäentie 68c, Åbo

I dessa fastigheter sköts reservering av parkeringsplats, hantering av uppvärmingsstolpen samt betalning via eParking-appen.
Alla eParking-platser är avgiftsbelagda och avgiften fastställs enligt typen av parkeringsplats. Elen faktureras enligt förbrukning.
Den boende ska själv säga upp ett bilplatsavtal som gjorts via eParking och uppsägningstiden är en kalendermånad.

Det är möjligt att ladda elbilar i alla fastigheter där man använder eParking, eftersom man i dessa fastigheter har installerat nödvändig utrustning för detta ändamål. Det är strängt förbjudet att ladda en hybrid eller elbil vid en vanlig värmestolpe. 

Parkering och körning på gårdsområdena

Parkering av motorfordon på gården eller på räddningsvägar är endast tillåten under korta servicekörningar, t.ex. för lastning eller lossning av gods. Därefter måste fordonet flyttas bort. Det är tillåtet att parkera endast på de anvisade platserna, och det är inte tillåtet att parkera framför dörren eller på gräsområdena.

Onödigt körande på gårds- och räddningsvägar bör undvikas och då man kör ska man iaktta ytterlig försiktighet.

Räddningsvägarna och -områdena på fastigheterna ska lämnas fria för utryckningsfordon. Utryckningsfordon ska alltid ha obehindrat tillträde till bostadens framsida. 

Gästplatser

Fastighetens gästplatser är avsedda för kortvarig parkering för de boendes gäster och det är inte tillåtet för de boende att parkera där. En del av gästplatserna har tidsbegränsning.

Parkering med inva-märke

Vid en del av Vasos fastigheter finns det parkeringsplatser försedda med inva-märke. Dessa platser är avgiftsbelagda och du kan fråga Vaso om uthyrning av dem. Gårdsområdena vid Vasos fastigheter är privatområde, så till skillnad från allmänna områden får man inte parkera någon annanstans än på en inva-plats med ett inva-märke.

Parkeringsövervakning

I en del av fastigheterna finns parkeringsövervakning och om detta har informerats med skyltar när man anländer till parkeringsområdet. Parkeringsövervakningen sköts av Pysäköintiturva, dit du också kan anmäla om felparkerade fordon. Om du upplever att det finns behov av parkeringsövervakning i din fastighet, ta kontakt med boendekommittén eller disponenten. I fastigheter där det inte finns parkeringsövervakning kan de boende anmäla de felparkerade bilarnas registernummer till disponenten.

Elstolpar (andra än eParking)

Till nästan alla gårdsplatser som Vaso hyr ut hör en elstolpe avsedd för uppvärmning av bilar. Det är absolut förbjudet att ladda hybrid- eller elbilar vid dessa stolpar, eftersom systemet inte är gjort för att hålla för så stor elförbrukning. Locket på elstolpen ska hållas låst och uppvärmningskablarna ska vara lösgjorda. Servicebolaget har rätt att ta till vara hängande och defekta kablar. Nyckeln till elstolpen får du från Vasos kontor eller från ditt servicebolag, och nyckeln ska returneras till Vaso då hyresförhållandet för bilplatsen avslutas.

Anskaffning av enskild laddningsstolpe

Om det inte finns en laddningsstolpe för hybrid- eller elbil i fastigheten, kan den boende skaffa den som ett separat ändringsarbete. 

Bilhallar

I bilhallarna får man inte förvara överlopps saker såsom brandfarliga vätskor etc. I garagen och förråden är det tillåtet att förvara en uppsättning däck (4 st). Nycklarna/fjärrkontrollerna till hallarna fås från Vaso och de ska returneras till Vaso då hyresförhållandet för bilplatsen har upphört.