Siirry sisältöön
Artemiksen ensimmäinen hakukierros on sulkeutunut. Jätä asuntohakemus ja osallistu seuraaville kierroksille. Houkuttelevan helppo arki kutsuu sinua!

Vi hoppas att du trivs i ditt hem och du kan inreda det efter eget tycke och smak. Renoveringen betalas vanligtvis av den boende själv, men du kan få ersättning för vissa renoveringar om du säger upp bostaden innan återbetalningsperioden löper ut. Den boende ansvarar för genomförandet av ändringsarbetena, deras kostnader och underhåll under boendetiden.

Ändringsarbetet får inte äventyra brandsäkerheten eller den övriga boendesäkerheten och får inte orsaka skador för hälsan.

VVS- och elarbeten får inte göras eller installeras egenhändigt. VVS- och elentreprenören måste tillhandahålla en installations- eller mätrapport. Vid behov ska man bevisa sin behörighet för arbetet i fråga.

Ändringsarbetena ska göras omsorgsfullt och yrkesmässigt med iakttagande av myndighetsföreskrifter och installationsanvisningar.

Ändringsarbeten under byggtiden i nya byggnader avtalas med husägaren (Vaso) eller med en av Vaso utsedd part.

Tillstånd för ändringsarbeten

Innan ändringsarbetena inleds ska den boende få skriftligt tillstånd för ändringsarbetena från fastighetens disponent.

Om den boende har utfört ändringsarbetena olovligt, kan den boende bli skyldig att ersätta ändringsarbetet och/eller kostnaderna för återställandet.

Ansökan för ändringsarbete kan lämnas in elektroniskt till disponenten via boendesidorna i OmaVaso. Alternativt kan du kontakta disponenten för din egen fastighet, om du inte använder boendeportalen OmaVaso.

Den boende ansvarar för genomförandet av ändringsarbetena, deras kostnader och underhåll under boendetiden.

Ersättning av ändringsarbete

Kostnaderna för det ändringsarbete som ska ersättas måste vara rimliga, med beaktande av eventuella tidigare ändringsarbete och mängden och värdet av arbetet och materialen. OBS! Det ursprungliga sammanlagda värdet av de ändringsarbeten som ska ersättas kan vara högst 20 % av den ursprungliga bostadsrättsavgiften för bostaden. Den överskridande delen beaktas inte.

Ändringen ersätts som en del av överlåtelsepriset (återbetalning av bostadsrättsavgiften). Innehavaren av bostadsrätten ska lämna in betalningskvittona över ändringsarbetena till disponenten när ändringsarbetena har färdigställts. Om ändringsarbetet har utförts av en yrkesperson ska man förutom kvittona lämna in en arbetsredogörelse, t.ex. för installation av golvvärme. De rimliga arbetskostnaderna ersätts endast om en yrkesperson har utfört ändringsarbetet. OBS! En faktura eller beställningsbekräftelse godkänns inte som kvitto.

Maximivärde för godtagbara ändringsarbeten

Ändringsarbeten som är väsentligt oproportionerliga i förhållande till bostadsrättsavgiften beaktas inte i sin helhet. Det ursprungliga sammanlagda värdet av tilläggs- och ändringsarbetena kan vara högst 20 % av den ursprungliga bostadsrättsavgiften för bostaden. Den överskridande delen beaktas inte.

Årligt avskrivningsförfarande

Anskaffningspriserna för förbättringar som anses vara rimliga räknas ihop:

Ersättningsberättigande ändringsarbeten avskrivs 5 år efter den dag då kvittot för ändringen av bostaden betalades ut. Av ändringsarbetena avskrivs 20 % per år. I beräkningen används en månadsnivå och endast hela månader tas med i beräkningen. Om kostnaderna av ändringsarbetena eller det återstående värdet är mindre än 100 € när du flyttar ut, ersätts detta inte.

Möjliga ändringar av ersättningsförfarandet för ändringsarbeten

Vaso ersätter inte ett ändringsarbete om den boende inte har följt installationsanvisningarna för det utförda ändringsarbetet.

De statliga bostadsmyndigheterna kan ge anvisningar för bedömningen av ändringsarbetena. Anvisningar som ges senare kan även ha retroaktiv inverkan på de ersättningar som betalas för ändringsarbeten. Vaso förbehåller sig också rätten att ompröva ersättningen för ändringsarbeten om det till exempel sker betydande förändringar på bostadsmarknaden och ersättningen för ändringsarbeten kan göra det svårare att marknadsföra bostadsrättsbostäder och öka vakansgraden. Vaso avstår från att ersätta ett ändringsarbete, om det inte är noggrant utfört eller installerat enligt installationsanvisningarna.

Du hittar mer detaljerade anvisningar när du öppnar listan nedan.

FönsterTillåtet, inget tillstånd behövsTillåtet, tillstånd ska sökas hos disponenten i förvägFörbjudetÄndringsarbete som ska ersättas i samband med flytt
Installation av vita eller silvergrå persienner mellan fönstren (ska lämnas kvar i bostaden då man flyttar bort)x
Gardinstänger (ska lämnas kvar i bostaden då man flyttar bort)x
Montering av fönsterfilmx
Fönsterbrädenx

Vägg-, tak- och golvytorTillåtet, inget tillstånd behövsTillåtet, tillstånd ska sökas hos disponenten i förvägFörbjudetÄndringsarbete som ska ersättas i samband med flytt
Grundläggande, struktur- samt schablonmålningsarbete i bostadsutrymmena (Obs! Gäller inte fönsterväggar)x
Tapetsering av väggar i bostadsutrymmena (Obs! Gäller inte fönsterväggar)x
Målningsarbete av målade väggar i badutrymmen och separat toalettx
Tapetsering av en målad vägg eller målning av en tapetserad vägg (tapeten ska avlägsnas före målning)x
Installation av klädhängare, hyllor, handdukskrokar och handdukssvänglar i ett våtutrymme/på en kaklad väggx
D-C-Fix-dekorplastx
Installation av kakel eller skiva i kökets väggpanelx
Förnyande av panelen eller bräderna på bastuväggarnax
Toning av bastunx
Flyttning och borttagning av väggar samt öppningar i väggarx
Byte av golvmaterial (tillåtna material parkett, laminat, kakel och vinylplanka)xx
Kakling och vattenisolering av badrumxx
Ändringar i de bärande strukturerna, fasadändringarx
Kakelmålning, våtutrymmenx
Kakelmålning, väggpanel i kökx

Mellandörrar inne i bostadenTillåtet, inget tillstånd behövsTillåtet, tillstånd ska sökas hos disponenten i förvägFörbjudetÄndringsarbete som ska ersättas i samband med flytt
Byte av mellandörrarx
Tillägg av mellandörrarx
Byte av skjutdörrarx

Fasta möbler och skåpTillåtet, inget tillstånd behövsTillåtet, tillstånd ska sökas hos disponenten i förvägFörbjudetHyvitettävä muutostyö poismuuton yhteydessä
Tillägg av lösa garderober och skåp i hemmetx
Borttagning av fasta möblerx
Byte av handtagx
Tillägg av fasta garderober och skåpx
Byte av garderobs- och skåpdörrarByte av garderobs- och skåpdörrarx
Installation eller byte av spegelskåpx
Installation eller byte av tvättställsskåpx
Målning av fasta möblerx
Målning av köksskåpens dörrarx
Målning/slipning av trappor/räcken i bostadsutrymmenax
Installation av skruvar, spikar, dekaler och hängare i fasta möblerx

Vatten- och avloppsutrustningTillåtet, inget tillstånd behövsTillåtet, tillstånd ska sökas hos disponenten i förvägFörbjudetÄndringsarbete som ska ersättas i samband med flytt
Installation av diskmaskin, då utrymme för sådan finns i bostadenx
Installation av tvättmaskinx
Byte av toalettstolx
Kakling av separat toalettxx
Installation av duschväggx
Duschkabin med karx
Installationer/byten av vattenposter, kranar och duscharx

Elektrisk utrustningTillåtet, inget tillstånd behövsTillåtet, tillstånd ska sökas hos disponenten i förvägFörbjudetÄndringsarbete som ska ersättas i samband med flytt
Led-lampor i bastunx
Byte av bastuugnx
Byte av el- och takuttagx
Tillägg/byte av fast belysningx
Tillägg/byte av hushållsmaskinx

Bostadens ytterdörrarTillåtet, inget tillstånd behövsTillåtet, tillstånd ska sökas hos disponenten i förvägFörbjudetÄndringsarbete som ska ersättas i samband med flytt
Installation av dörröga, säkerhetskedja, gångjärnstappar och säkerhetslås (den installerade utrustningen blir kvar i bostaden då man flyttar bort)x
Beställningar av tilläggsnycklar från Vasox
Ändringar i ytterdörrenx

UppvärmningTillåtet, inget tillstånd behövsTillåtet, tillstånd ska sökas hos disponenten i förvägFörbjudetÄndringsarbete som ska ersättas i samband med flytt
Anskaffning av luftvärmepumpxx

Gårdsområde eller balkong i bostadens eget brukTillåtet, inget tillstånd behövsTillåtet, tillstånd ska sökas hos disponenten i förvägFörbjudetÄndringsarbete som ska ersättas i samband med flytt
Målning av gårdarnas staket i samma nyansx
Ommålning av terrass med tonad träoljax
Tillägg av hyllor i uteförråd eller lösöresförrådx
Installation av dekorationsstenar på gårdenx
Installation av laddningspunkt för elbilxx
Installation av vita eller silvergrå persienner på balkongenx
Inglasning av balkong x
Fästning av krokar i balkongstaketx
Kattnät på balkongen (ska avlägsnas i samband med flytt)x
Kattbur på bostadens gårdx
Montering av film på balkongglasetx
Terrassbygge, stenläggning på gårdenxx
Borttagning eller tillägg av träd eller buskar på det egna besittningsområdetx
Installation av nätstängsel på gården, till exempel djurstängsel (ska tas ned då man flyttar bort)x
Paviljonger (lätta fristående)x
Ljusgenomsläppande plasttakx
Markiserx
Trampolin på den egna gårdenx
Trampolin på den gemensamma gårdenx
Miniväxthus på den egna gården/balkongenx
Öppen eller sluten kompost på den egna gårdenx
Parabolantennerx
Badtunna eller bubbelpool utomhusx
Simbassäng på egen gård, fylls från den egna vattenpostenx
Lekstuga, uteförråd på egen gårdx

Senior-/inva-utrustningTillåtet, inget tillstånd behövsTillåtet, tillstånd ska sökas hos disponenten i förvägFörbjudetÄndringsarbete som ska ersättas i samband med flytt
Till exempel stödhandtag, förhöjd toalettstol, fasta möbler, trygghetstelefoner, elektronisk dörröppning, tröskelramperx