Säg upp bostaden

Så här säger du upp en Vaso-bostad.

 • 1. Säg upp bostaden och informera samtidigt om eventuella ändringsarbeten.


  Uppsägningstiden för en bostadsrättsbostad är tre månader räknat från den dag då vi mottar din anmälan om överlåtelse av bostaden. Denna överlåtelseanmälan ska göras skriftligt antingen på webben eller på blankett.

  Du kan göra uppsägningen på tre sätt

  1. På webben: Fyll i och skicka överlåtelseanmälan här
  2. Per post: Skriv och fyll i ut blanketten för överlåtelseanmälan. Kom ihåg att uppsägningstiden börjar den dag då vi har mottagit blanketten på Vasos kontor.
  3. På Vasos kontor, på adressen Fredsgatan 4, Åbo.

  Om du har gjort eller låtit göra ändringsarbeten i bostaden ska du bifoga kvitton över utförda ändringsarbeten till överlåtelseanmälan. Vi kan tyvärr inte godkänna senare inkomna kvitton. Se även anvisningen ändringsarbeten som ersätts!

 • 2. Kom ihåg hemförsäkring och elavtal.


  Säg upp ditt elavtal och din hemförsäkring så att de gäller hela uppsägningstiden (tre månader) eller tills du flyttar ut ur bostaden.

 • 3. Lämna tillbaka bostadsrättsavtalet.


  Om ditt bostadsrättsavtal används som säkerhet för lån i en bank eller någon annan panthavare ska du också fylla i information om panthavaren. Då sköter panthavaren om att bostadsrättsavtalet lämnas tillbaka till oss på Vaso.

  Om du har bostadsrättsavtalet ska du lämna tillbaka det till Vaso inom uppsägningstiden. En förutsättning för att bostadsrättsavgiften ska återbetalas är att avtalet har lämnats tillbaka.

 • 4. Lämna tillbaka bredbandsmodemet.


  Om du använder dig av DNA:s avgiftsfria hyrmodem ska du senast på utflyttningsdagen lämna tillbaka det till en DNA-butik. Om du lämnar modemet i bostaden är vi tyvärr tvungna att debitera dig 50 euro (tas från garantiavgiften).

 • 5. Gör flyttanmälan.


  Gör utflyttningsanmälan både till servicebolaget för fastigheten och till befolkningsregistret. Här ser du noggrannare anvisningar.

 • 6. Anteckna flyttdagen i din kalender.


  Din flyttdag är senast avtalets sista giltighetsdag. Boka flyttbil i god tid före flyttdagen om du behöver en. Du kan utnyttja de flyttbolag där Vasos förmånskort för boende gäller (länk till det gröna kortet).

 • 7. Överlämna bostaden


  Slutstädning av bostaden

  Töm och städa bostaden noggrant före slutbesiktningen. Se noggrannare städanvisningar på kom-ihåg-listan för utflyttare. För en dåligt städad bostad är vi tyvärr tvungna att debitera en städavgift.

  Lämna bostaden i ett sådant skick att nästa boende gärna flyttar in.

  Lämna tillbaka nycklarna

  Se till att du har alla nycklar till bostaden i behåll (även extra nycklar som du beställt). Du kan lämna in nycklarna på Vasos kontor, lämna dem i bostaden (kom överens om det i förväg) eller ge dem till disponenten vid slutbesiktningen.

  Om du inte lämnar tillbaka alla nycklar måste bostadens lås serieläggas på nytt och de kostnader som detta medför dras av från garantiavgiften.

  Beställ slutbesiktning

  Kom ihåg att hos Vasos disponent beställa slutbesiktning av den tömda och städade bostaden. Du kan själv vara närvarande vid slutbesiktningen, men det är inte obligatoriskt. Senast vid slutbesiktningen ska du lämna tillbaka alla nycklar till bostaden. Kontaktuppgifter till Vasos disponenter finns här. (tfn 02-2747 006 eller isannointi@vaso.fi)

 • 8. Bostadsrättsavgiften betalas tillbaka.


  Bostadsrättsavgiften och garantiavgiften betalas tillbaka till dig när bostads- och besittningsrätten har upphört. Om ditt bostadsrättsavtal är pantsatt betalas avgiften till panthavaren. Vi granskar bostadsrättsavgiftens slutgiltiga belopp senast när tiden för överlåtelse löper ut – du får alltid tillbaka minst den summa som du investerat.

  En förutsättning för återbetalning är att bostaden har slutbesiktigats och att bostadens nycklar och bostadsrättsavtalet har lämnats tillbaka till Vaso. Bostadsrättsavgiften finns på ditt konto eller, i fall av pantsättning, på bankens redovisningskonto inom cirka två veckor från den dag då besittningstiden har löpt ut.