Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry SAY

SAY, dvs. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry, är en förening för bolag som äger bostadsrättsbostäder i Finland. Föreningens syfte är att främja bostadsrättsboende.

SAY producerar och sprider aktuell och opartisk information samt främjar samarbetet mellan bostadsrättsbostädernas ägare, de boende och myndigheterna.

De största bolagen som äger bostadsrättsbostäder hör till föreningen. Dessa bolag äger över 97 procent av Finlands nästan 50 000 bostadsrättsbostäder, där över 100 000 personer bor.

Vaso är medlem i SAY.

Gå till SAY:s webbplats (på finska)