Tjänsten Huoneistotieto.fi

Huoneistotieto.fi är en tjänst avsedd för de boende. Den sammanför uppgifterna om ditt hem och ditt husbolag och underlättar kommunikationen mellan Vaso, boendekommittén, disponenten och dig. 

Tjänstens egenskaper

Den egna bostadens och husbolagets uppgifter
I tjänsten kan du uppdatera och komplettera dina kontaktuppgifter och bläddra i uppgifterna om din bostad och i historiken för dina vederlag och betalningar. Tjänsten innefattar också en anslagstavla för aktuella meddelanden från ditt husbolag samt dokument som hänför sig till fastigheten, såsom ordningsregler och protokoll från boendestämmorna. I tjänsten hittar du också alla viktiga kontaktuppgifter, t.ex. till servicebolaget och disponenten.

Snabba felanmälningar
Det lättaste sättet att göra en felanmälan om den egna bostaden går via tjänsten Huoneistotieto.fi. Tjänsten visar uppdaterad information om hur behandlingen av din felanmälan framskrider.

Effektiv information
Genom tjänsten kan Vaso nå dig mycket snabbt i exceptionella situationer, t.ex. vid plötsliga vattenavbrott eller andra störningar. Vi kan också påminna dig om en kommande boendestämma eller om någon annan aktuell fråga.

Ett enkelt sätt att skicka meddelanden
Tjänsten innehåller också alla meddelanden som Vaso har skickat till dig, samlade på ett ställe. Tjänsten möjliggör även enkel kommunikation mellan den boende, disponenten och Vasos övriga administration.

Gör så här för att ta i bruk tjänsten Huoneistotieto.fi

  1. Gå till www.huoneistotieto.fi eller ladda ner applikationen Huoneistotieto.fi från din Apple- eller Android-telefons appbutik.
  2. Den första inloggningen kräver identifiering med bankkoder eller mobilcertifikat.
  3. Skapa koder för tjänsten. Med dem kan du logga in nästa gång.
  4. Nu är du redo att använda tjänsten!