Maria Aspala vald till vd för Vaso

Maria Aspala ”vi går framåt genom att lyssna på de boendes behov och tillhandahålla kvalitativa bostadsrättsbostäder för olika livssituationer”.

Juris magister Maria Aspala har utsetts till Vasos nya vd från och med 29.7.2019, då hennes företrädare på posten, Pekka Peltomäki, går i pension. Aspala inleder en övergångsfas i maj.

Maria Aspala kommer från hyresbostadsbolaget SATO där hon var servicechef och arbetade med olika uppgifter inom bostadsunderhåll och byggande i tio år.

– Bostadsrättsboende är en modern boendeform. Unga vill inte längre binda sig vid ett stort bostadslån, men man vill att boendet ska vara något varaktigt. Gemenskapsboende blir också vanligare. Maria Aspala har de bästa förutsättningarna att utveckla Vaso till ett bostadsbolag för en ny tid och ta kännedomen om Vaso till en ny nivå, konstaterar Vasos styrelseordförande Konsta Weber.

Pekka Peltomäki berättar att han har fått göra en lång karriär inom bostadssektorn. – Jag började vid Studentbystiftelsen i Åbo 1985 och som vd för Vaso officiellt från början av 1992, men i praktiken redan innan Vasos första hus stod klart. Jag har varit med och byggt upp bostadsrättssystemet med vår egen fina personal och ett brett nätverk, och på ett nationellt plan tillsammans med andra bostadsrättsbolag.

Maria Aspala, vd från och med i sommar, berättar att ett enkelt boende, tjänster för de boende samt kvalitet är saker som vi på Vaso kommer att stärka ytterligare framöver. – Förutom på tjänster kommer vi att satsa på att bygga nya bostadsrättsbostäder och därigenom bidra till att säkerställa ett mångsidigt utbud av bostäder i Åbo och de kringliggande kommunerna, konstaterar Aspala.

Egentliga Finlands bostadsrätter Ab (Vaso) hör till Åbo stadskoncern. Andra större ägare är S:t Karins, Reso, Nådendal och Lundo. Vaso äger 106 bostadsrättsfastigheter i de fem kommunerna, med totalt 2 662 bostäder och över 5 000 boende. Omsättningen är 24 miljoner € och balansräkningen 185 miljoner €. Vaso är ett allmännyttigt icke vinstdrivande bolag.

Närmare information: Styrelseordförande Konsta Weber tfn 040 820 4983 och vd Maria Aspala tfn 0400 817 950.