Tjänsten Huoneistotieto.fi ger de boende information och underlättar kommunikation

I början av juni lanserades tjänsten Huoneistotieto.fi för de boende. Tjänsten för samman information om den egna bostaden och husbolaget samt underlättar och snabbar upp kommunikation mellan de boende, boendekommittén, disponenten och Vaso.

Huoneistotieto.fi är en tjänst som utförts av Åbobolaget Tietoaika Oy och har egenskaper som lämpar sig för behoven hos boende i vanliga bostadsbolag eller Vaso. En liten grupp boende testade tjänsten i våras. I juni blir tjänsten tillgänglig för alla som bor i Vaso.

– Vi vill göra våra tjänster allt mer digitala och frigöra tid hos personalen så att den kan ägna sig åt det som de boende vill ha – personlig rådgivning och service. Jag är övertygad om att vår kundtjänst och kundnöjdhet förbättras ytterligare genom denna lösning. Förutom god service handlar det om kostnadsbesparingar, då vi effektivt kan kommunicera med de boende elektroniskt, säger Vasos vd Pekka Peltomäki.

Tjänsten sammanför information som gäller den boendes egna bostadsrättsavtal och information som tidigare har funnits synlig för alla på Vasos objektspecifika sidor. Den första inloggningen i tjänsten kräver identifiering med bankkoder eller mobilcertifikat, vilket förbättrar de boendes och bolagets informationssäkerhet. Tjänsten kan användas med den egna datorn på webben eller med en app som laddas ner till en mobil eller surfplatta.

– Vi hoppas att så många boende som möjligt tar i bruk tjänsten – den är lättanvänd, men vi instruerar naturligtvis i hur den ska användas om det uppstår problem. Om en boende inte har möjlighet att eller inte vill använda tjänsten Huoneistotieto.fi, får personen all information som gäller boendet och husbolaget per brev som hittills, berättar Vasos fastighetschef Teppo Heinonen.