Siirry sisältöön
Artemiksen ensimmäinen hakukierros on sulkeutunut. Jätä asuntohakemus ja osallistu seuraaville kierroksille. Houkuttelevan helppo arki kutsuu sinua!

Så här säger du upp en Vaso-bostad.

Uppsägningstiden för en bostadsrättsbostad är tre månader räknat från den dag då vi tar emot din uppsägningsanmälan. Vänligen notera att om avtalet är i två personers namn, ska båda säga upp avtalet med en egen anmälan. Uppsägningstiden (3 mån) räknas från dagen då den senare anmälan inkommit. Bostadsrättsavgiften och garantiavgiften återbetalas inom två veckor efter att avtalet löpt ut. Uppsägningen av bostaden ska göras skriftligen antingen på webben eller med en blankett. Uppsägningen är bindande och kan inte återtas. Vi börjar leta efter en ny boende så fort anmälan om uppsägning har anlänt. Den boende visar bostaden för intresserade sökande vid en tidpunkt som passar hen själv. Vaso lämnar ut den boendes kontaktinformation till intresserade sökande. Om du inte vill att din kontaktinformation ska lämnas ut och inte vill visa bostaden själv för de sökande, kommer en representant för Vaso och visar bostaden vid en på förhand avtalad tidpunkt. Vänligen meddela om saken myynti@vaso.fi

Dödsbon säger alltid upp bostaden skriftligt på Vasos kontor. Alla delägare i dödsboet ska underteckna uppsägningsblanketten för bostaden, annars kan uppsägningen inte tas emot. Uppsägningstiden för ett dödsbo är tre månader. Här finns ytterligare anvisningar för uppsägning av en bostad..

Om en intressebevakare har utsetts för den boende kan uppsägningen inte göras elektroniskt, utan intressebevakaren ska kontakta Vasos kundservice tfn 02-2747000 eller myynti@vaso.fi

Du kan säga upp bostaden på tre olika sätt:

1. På webben (undertecknas med bankkoder eller mobilcertifikat):

2. Per post:

3. På Vasos kontor, på adressen Fredsgatan 4, Åbo.

Vänligen notera att uppsägningstiden börjar fr.o.m. den dag då vi har tagit emot blanketten på Vasos kontor.

Ändringsarbetena ersätts på basis av betalningskvittona, som du har lämnat in till disponenten efter att ändringsarbetet färdigställts. Kvitton som lämnats in i efterhand godkänns inte.

Säg upp ditt elavtal och din hemförsäkring så att de är giltiga under hela din uppsägningstid (tre månader) eller tills du flyttar bort från bostaden. Kom ihåg att säga upp de hyresavtal för bilplats som du gjort via eParking-appen.

Om ditt bostadsrättsavtal finns i banken som säkerhet för ett lån eller hos någon annan panthavare, fyll i panthavarens uppgifter i anmälan om uppsägning.

Om du har DNA:s avgiftsfria hyresmodem i bruk, ska du returnera det till DNA-butiken senast på flyttningsdagen. Om modemet blir kvar i din bostad, är vi tvungna att debitera 50 euro av din garantiavgift.

Gör flyttningsanmälan till posten, servicebolaget i din fastighet samt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Din flyttningsdag är senast den sista dagen ditt avtal är i kraft. Om du behöver en flyttbil, boka den i god tid före flyttningsdagen. 

Granskning av bostaden

Disponenten utför en granskning av bostaden när du har återlämnat nycklarna till Vasos kontor. Disponenten kontaktar dig om granskningen av bostaden görs innan du flyttat bort. Den boende behöver inte vara med under granskningen.

Slutstädning av bostaden

Den boende ansvarar för slutstädningen av bostaden. Lämna bostaden i ett sådant skick att det är trevligt för följande boende att flytta in.

När du flyttar bort ska du säkerställa att din bostad är korrekt städad och att du har fört bort alla dina egna saker (beakta också förråd, cykelförråd, balkong/bakgård).

Slitage i bostaden till följd av normalt boende hör till livet och Vaso ansvarar för reparation av detta. Om den boende avsevärt har försummat att sköta bostaden eller om slutstädningen inte gjorts korrekt, debitetar vi den boende som flyttar ut i enlighet med priserna i boendefaktureringen.

Om slutstädningen är bristfällig eller om bostadens skick inte är som sig bör, drar vi av eventuella städ- och renoveringskostnader från garantiavgiften.

Här finns en mer detaljerad minneslista för den som flyttar bort. Ladda ner prislistan för boendefakturering

Normalt boendeslitage är till exempel inte:

 • skador som orsakats av sällskapsdjur
 • ritningar på väggar och värmeelement
 • revor i tapeterna
 • hål i mellandörrar
 • sprickor i handfat

Vänligen fäst särskild uppmärksamhet vid:

 • proppningen av inlopps- och utloppsröret på diskmaskinen
 • takdosorna ska läggas/lämnas på plats
 • rengöring bakom spisen
 • rengöring av fettfiltret i köksfläkten
 • rengöring av golvbrunnar
 • fönsternyckeln ska lämnas kvar i bostaden

Återlämning av nycklar

Returnera alla nycklar till Vasos kontor senast då boende- och besittningsrätten till din bostad har upphört eller senast klockan 12 följande vardag.

Om alla nycklar inte returneras till Vaso, debiteras den bortflyttande invånaren priset för seriesättning av låsen. Kom ihåg att returnera också nyckeln till bilplatsens värmestolpe, nyckeln och fjärrkontrollen till en eventuell bilhall samt nycklarna till säkerhetslåset. Returnera nycklarna då Vasos kontor är öppet, så du får ett kvitto över återlämnandet av nycklarna och vi kan säkerställa ett säkert återlämnande.

Bostadsrätts- och garantiavgiften återbetalas till dig då boende- och besittningsrätten löpt ut. Bostadsrättsavgiften finns på kundens konto eller, vid pantsättning, på bankens utredningskonto inom ungefär två veckor efter att besittningstiden löpt ut. Vi kontrollerar det slutliga beloppet för bostadsrättsavgiften senast i slutet av uppsägningstiden – du får alltid minst den summa du investerat tillbaka. Villkoret för återbetalningen är att alla bostadens nycklar har återlämnats till Vaso och bostaden är slutgranskad.